Poziv na predlaganje tečajeva i webinara

Podsjećamo da je poziv na predlaganje novih tečajeva te webinara za Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH trajno otvoren te da je u tijeku prikupljanje prijedloga za 2019. godinu. Ispunjeni obrazac za predlaganje novih edukacijskih sadržaja potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr.

Obrazac za prijavu tečaja

Obrazac za prijavu webinara

Područja i teme od interesa vidljivi su i u mišljenjima prikupljenim online anketom Centra o važnosti tema za stalno stručno usavršavanje knjižničara.