Poziv za predlaganje novih tečajeva

Poziv na predlaganje novih tečajeva u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH.

cssu

Ispunjeni Obrazac za predlaganje novih tečajeva edukacije potrebno je poslati na e-mail adresu cssu@nsk.hr do 31. siječnja 2014.