Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu “train the trainers”

IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu “train the trainers”

Tečaj se sastoji od osam tematskih cjelina, koje će biti predstavljene u osam zasebnih termina. Namijenjen je članovima Stručnog odbora i radnih grupa te ostalim suradnicima koji su sudjelovali na projektu izrade, objavljivanja i održavanja Pravilnika kako bi se osposobili za daljnu edukaciju vezanu uz njegovu primjenu u AKM zajednici

Sadržaj:
Tečaj se sastoji od 8 tematskih cjelina koje će se predstaviti u 8 nastavaka (termina). To su: 1. Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima; 2. Zbirna građa; 3. Omeđena i serijska tekstualna građa; 4. Pokretne slike i glazba; 5. Likovna građa; 6. Kartografska građa; 7. Objekti kulturne i prirodne baštine; 8. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa.
Primjenom metode “train the trainers” osigurat će se brzo širenje znanja o primjeni Pravilnika.
Namjena: Ciljana skupina su članovi Stručnog odbora i radnih grupa projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju te ostali suradnici koji su sudjelovali u izradi Pravilnika. Tečaj je namijenjen njihovu osposobljavanju za provođenje daljnje edukacije za primjenu Pravilnika u AKM zajednici.
Ishodi učenja: Polaznici će se temeljito upoznati sa svim dijelovima Pravilnika kao povezane cjeline i steći metodička znanja i vještine potrebne za edukaciju o primjeni Pravilnika za opis pojedinih vrsta građe u svojoj sredini.
Odabrana literatura: 1. Willer, Mirna; Gordon Dunsire. Bibliographic Information Organization in the Semantic Web. Oxford ; Cambridge ; New Delhi : Chandos Publishing, 2013.
2. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji 20(2017), 110-129.
3. Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71. Standardi
1. IFLA Library Reference Model: a Conceptual Model for Bibliographic Information (IFLA-LRM), https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017.pdf
2. CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM),
http://www.cidoc-crm.org/arg_news/5318
3. Records in Contexts: a Conceptual Model for Archival Description (RiC), https://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model
4. Resources Description and Access, http://www.rdatoolkit.org/

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

   • 26.10.2018. 10:00-15:00
   • besplatno
   • 3. cjelina

  Raspored svih cjelina:
  1. Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima – 12. listopada 2018.
  2. Zbirna građa – 19. listopada 2018.
  3. Omeđena i serijska tekstualna građa – 26. listopada 2018.
  4. Pokretne slike i glazba – 9. studenoga 2018.
  5. Likovna građa – 16. studenoga 2018.
  6. Kartografska građa – 30. studenoga 2018.
  7. Objekti kulturne i prirodne baštine – 7. prosinca 2018.
  8. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa – 14. prosinca 2018.

 

 

Predavačice:

red. prof. dr. sc. Mirna Willer
dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka
Kompetencijska matrica: A.1. ,  G.1..
Metode poučavanja: predavanje, vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će u svakoj od tematskih cjelina analizirati primjere iz prakse te primjenjivati načela opisa prema novom Pravilniku.