Pravo na pristup informacijama i e-demokracija

VI.8. Pravo na pristup informacijama i e-demokracija

"Image courtesy of sheelamohan / FreeDigitalPhotos.net".

Pravo na pristup informacijama kroz povijest. E-demokracija – što je, tko, kada, gdje i kako u njoj sudjeluje. Dostupnost informacija i e-demokracija. Uloga informacijskog servisa u e-demokraciji na primjeru Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije – HIDRA-e. HIDRA-ini informacijski resursi – predstavljanje zbirki i podataka na internetskim stranicama te mogućnosti pretraživanja. Poseban naglasak na zbirci i pretraživanju pravnih propisa.

Sadržaj: Pravo na pristup informacijama kroz povijest. E-demokracija – što je, tko, kada, gdje i kako u njoj sudjeluje. Dostupnost informacija i e-demokracija. Uloga informacijskog servisa u e-demokraciji na primjeru Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije – HIDRA-e. HIDRA-ini informacijski resursi – predstavljanje zbirki i podataka na internetskim stranicama te mogućnosti pretraživanja. Poseban naglasak na zbirci i pretraživanju pravnih propisa.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica, informacijsko-dokumentacijskim stručnjacima i svim zainteresiranim.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da osvijeste odnos dostupnosti (službenih) informacija i razvoja demokracije, integriraju službene informacije u knjižnično poslovanje, usvoje načine dolaženja do službenih informacija te upoznaju HIDRA-ine informacijske resurse i nauče se njima samostalno koristiti.
Odabrana literatura:
1. Didak-Prekpalaj, Tanja; Horvat, Tamara; Miletić, Diana; Mokriš, Dubravka. Compiling, processing and accessing the collection of legal regulations of the Republic of Croatia. // Zbornik radova konferencije «INFUTURE 2009». Digital Resources and Knowledge Sharing. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2009. str. 615-625
2. Elektronička demokracija («e-demokracija»): Preporuka Rec(2009)1 koju je usvojio Odbor ministar Vijeća Europe 18. veljače 2009. godine i obrazloženje. Zagreb : HIDRA, 2009. URL: https://hidra.srce.hr/arhiva/18/5093/e-demokracija.pdf.
3. Horvat, T.; Pekorari, R. Pitajte HIDRU : kako najjednostavnije i najbrže doći do potrebne službene informacije ili dokumenta? // Infotrend, Prilog eGovernment. 169 (3/2009), str. 1-5.
4. Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija. URL: www.hidra.hr. (14.01.2011.)
5. Technologies for the Processing and Retrieval of Semi-Structured Documents – Experience from the CADIAL project. Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2009.
6. Tražilica CADIAL. URL: http://cadial.hidra.hr. (14.01.2011.)
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. // Narodne novine 144/2010. URL: http://hidra.srce.hr/arhiva/263/65204/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_144_3627.html.
8. Zakon o pravu na pristup informacijama. // Narodne novine 172/2003. URL: http://hidra.srce.hr/arhiva/263/18315/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2491.htm.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 17 slobodnih mjesta

 

    • 23. 10. 2015 – 10:00-15:00
    • 250,00 kn (200,00 kn + PDV)

 

 

 

Predavači/ce:

dr. sc. Tamara Horvat Klemen
Renata Pekorari, prof.

 

Kompetencijska matrica: D.3.3. ,  F.1. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će prepoznavati službene informacijske izvore.