Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje

II.10. Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje

Image courtessy of Vlado at FreeDigitalPhotos.net

“Građa lagana za čitanje” namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju pisanju i razumijevanju teksta. U radionici će sudionici vježbati izradbu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke.

Sadržaj: “Građa lagana za čitanje” namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju pisanju i razumijevanju teksta. U radionici će sudionici vježbati izradbu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke.
Namjena: Školskim i narodnim knjižničarima koji rade s djecom, mladima i odraslima.
Ishodi učenja: Na kraju radionice polaznici bi trebali prepoznati djecu s poremećajem čitanja i pisanja i dobiti upute kako kreirati knjižničnu zbirku za djecu s poteškoćama u čitanju i pisanju unutar fonda knjižnice u kojoj radi.
Odabrana literatura: 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. // Narodne novine. 87(2008).
2. Standard za školske knjižnice. // Narodne novine. 34(2000).
3. UNESC-ov Manifest za školske knjižnice. // Narodne novine.104(2000).
4. Galić-Jušić, Ines. Djeca s teškoćama u učenju : rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji. Lekenik : Ostvarenje, 2004.
5. Miles, Thomas Richard ; Elaine Miles. Sto godina disleksije. Jastrebarsko : Naklada Slap 2004..
6. Nielsen, Gyda Skat; Birgitta Irval. Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
7. Tronbacke, Bror I. Guidelines for Easy-to-Read Materials. The Hague : IFLA Headquarters

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik

 

    • 26.10.2017. 11:00-15:00
    • besplatno

 

 

 

Predavači/ce:

Željka Butorac, prof. logopedinja
Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica
Kompetencijska matrica: C.1.2. ,  C.2.2. ,  C.2.3. ,  G.1. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati vlastito iskustvo u radu s osobama s poteškoćama u čitanju te opisati i obrazložiti metode primijenjene u radu s korisnicima s posebnim potrebama.