Predavanje „Dokumentiranje umjetnina na papiru“

Andro Šimičić, konzervator-restaurator iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, održat će gostujuće predavanje pod nazivom „Dokumentiranje umjetnina na papiru“ u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Predavanje je planirano 16. ožujka od 12 do 14 sati u seminarskoj dvorani na mezaninu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Kotizacije se neće naplaćivati.

Molimo zainteresirane da se jave e-mailom na cssu@nsk.hr
kako bismo mogli sastaviti popis polaznika.