Nacionalni Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica : predstavljanje

IV.11. Nacionalni Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica : predstavljanje

Predstavljanje Pravilnika približit će se polaznicima kroz prezentaciju, praktične primjere i očekivanu raspravu

Sadržaj:
Učinkovit pristup sadržajima građe u knjižnicama nije moguć bez standardiziranja predmetnih odrednica. Kontrola predmetnih odrednica prema traženim informacijama u knjižničnom okruženju ovisna je o redoslijedu, logici, objektivnosti, preciznim denotacijama i konzistentnosti. Predmetna odrednica kao termin mora uvijek imati istu denotaciju izraženu prirodnim ili umjetnim jezikom. Normativna kontrola postiže se putem normativnih zapisa povezanih sa svim bibliografskim slogovima na koje se odnose.
Glavni je cilj postupaka normativne kontrole predmetnih odrednica standardizacija terminologije, rabljene u zapisima metapodataka, koja omogućuje navigaciju od opće, šire terminologije na specifičniju. Usklađenost unutar opće hijerarhije postiže se kvalitetnim uputno-informativnim sustavom, a potpuna hijerarhija mora biti dostupna korisniku kako bi mu pomagala pri dohvaćanju relevantnog materijala.
Nove informacijske i komunikacijske tehnologije stvorile su nove mogućnosti za kombiniranje i povezivanje sadržaja iz različitih izvora. Odvojeni knjižnični sustavi nisu integrirani u otvoreni web, pretraživanje takvih sustava nije na prikladan način dostupno neovisnim web-tražilicama pa su i podaci o sadržaju djela nedostupni jednako kao i bibliografski podaci tih djela.
U Republici Hrvatskoj problem je što se ne primjenjuje jedan Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica i što se na temelju jedinstvenih uputa ne izgrađuje i ne održava jedna normativna baza predmetnih odrednica. Također, neujednačen rad na normativnim bazama predmetnih odrednica, nedostatak skupnog kataloga s jedinstvenom normativnom bazom te nedostatna primjena novih standarda u izradi normativnih zapisa onemogućuju izradu specijaliziranih web-portala, kao i sudjelovanje u međunarodnim bazama podataka. Kako bi se to stanje prevladalo, potrebno je podatke kreirane u knjižničnim katalozima strukturirati na nov način i učiniti ih dostupnima u kontekstu povezanih podataka na semantičkom webu i otvoriti za širu korisničku zajednicu.
Predmetno pretraživanje vrlo je važno znanstvenom i nastavnom osoblju te studentima, koji provode istraživanja na određenu temu. Zbog toga je ovaj predloženi Pravilnik prije svega usmjeren na sveučilišne, visokoškolske i znanstvene knjižnice, ali ne isključuje i široku mrežu narodnih knjižnica. Na tečaju će se uvodno objasniti uvjeti pod kojima je Pravilnik izrađen i u nastavku će se, što je moguće detaljnije, opisati načela predmetnog označivanja. Predstavljanje Pravilnika približit će se polaznicima kroz prezentaciju, praktične primjere i očekivanu raspravu.
Namjena: Katalogizatorima svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti osnove predmetnog označivanja prema novom Pravilniku i priručniku za izradu i korištenje predmetnih odrednica što će im omogućiti da procjene revidirani predmetni sustav NSK i da donesu odluku o nekom vidu suradnje na tom području.
Odabrana literatura:
1. Guidelines for subject access in national bibliographies / IFLA Working Group on Guidelines for Subject Access by National Bibliographic Agencies ; edited by Yvonne Jahns. Berlin; Boston : De Gruyter Saur, cop. 2012.
2. ISO 5963-1985: Documentation – methods for examining documents, determining their subjects, and selecting index terms.
3. Library of Congress : Free-floating subdivision: an alphabetical index.
4. Library of Congress : Subject headings (LCSH)
5. Library of Congress Classification as Linked Data
Dostupno: http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/viewFile/5465/7863
6. MARC 21 Format for Authority Data
Dostupno: https://www.loc.gov/marc/authority/
7. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (Portal katalogizacija i klasifikacija)
Dostupno: http://www.nsk.hr/portal-katalogizacija-i-klasifikacija/
8. Principles underlying subject heading languages (SHLs) / edited by Maria Ines Lopes and Julianne Beall. München : K. G. Saur, 1999.
9. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve : Benja, 2005.
10. Štrbac, D. Pravilnik i priručnik za predmetni katalog / Dušanka Štrbac, Mirjana Vujić. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2004.
11. Zakon o knjižnicama.
Dostupno: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267274.html
12. Strategija Nacionalne i sveučilišne knjižnice: 2016.-2020.
Dostupno: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Strategija-NSK-2016.-2020..pdf
13. Nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva 2016. – 2020.
Dostupno: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1850
14. Nacionalni Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica (opis programa)

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

    • 08.05.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

 

Predavačica:

Mirjana Vujić, prof., knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: A.2.G.2.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će na primjerima iz prakse opisati načela predmetnog označivanja prema novom Pravilniku i priručniku za izradu i korištenje predmetnih odrednica.