Format MARC 21 za pregledne zapise predmetnih odrednica

IV.9. Format MARC 21 za pregledne zapise predmetnih odrednica

Sadržaj: Primjena formata MARC 21 za pregledne zapise. Vrste odrednica, uputnica, napomena. Obvezna polja formata MARC 21 za pregledne zapise. Struktura preglednog zapisa za predmetne odrednice. Usporedna shema: MARC 21 za pregledne zapise i MARC 21 za bibliografske zapise. Primjeri iz prakse NSK.
Namjena: Knjižničarima narodnih, fakultetskih i specijalnih knjižnica.
Ishodi učenja: Polaznici će po odslušanom tečaju biti u mogućnosti primijeniti usvojena znanja iz uporabe formata MARC21 za pregledne zapise te izrađivati pregledne zapise za predmetne odrednice i dodatne predmetne odrednice potrebne u izradi složenih predmetnih odrednica u formatu MARC21.
Odabrana literatura:
1. IFLA Cataloguing Principles / ed. Barbara B. Tillet and Ana Lupe Christan. Muenchen : Saur, 2009.
2. MARC 21 format for authority data / prepared by Network Development and MARC Standards Office Library of Congress. Washington, D. C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service ; Ottawa : National Library of Canada, 1999- .
3. Smjernice za izradbu predmetnih preglednih kataložnih jedinica i uputnica / [preporučila] Radna skupina za izradu Smjernica za datoteke predmetnih preglednih kataložnih jedinica Sekcije za klasifikaciju i indeksiranje Odjela za bibliografski nadzor Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova, [s engleskog prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Jelica Leščić]. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1999.
4. Pregledni zapisi u formatu MARC 21 : upute za katalogizaciju / izradila Mirjana Vujić. Zagreb, 2011.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 22.05.2018. 10:00-14:00
    • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavači/ce:

Suzana Dimovski, dipl. biolog., viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: A.2.1. ,  A.2.2. ,  A.3.1.A.3.2.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će analizirati primjere iz prakse.