Prezentacijske vještine

IX.1. Prezentacijske vještine

Sadržaj:
Namjena: Predavačima Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara.
Ishodi učenja:
Odabrana literatura:

Detalji tečaja

    • 5 sata
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • Raspored u pripremi
    • Raspored u pripremi

 

 

 

Predavači/ce:

prof. dr. sc. Željka Kamenov