Prijava na webinar

Poštovani, nažalost, sva mjesta na webinaru su popunjena. Snimka webinara će biti javno dostupna na stranici tečaja. http://cssu.nsk.hr/tecajevi/sustav-jedinstvenog-elektronickog-prikupljanja-statistickih-podataka-o-poslovanju-knjiznica-najcesce-pogreske/