Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja, audiovizualne i elektroničke građe

XI.3. Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja, audiovizualne i elektroničke građe – besplatni webinar

Sadržaj:
Obrada zvučne, audiovizualne i elektroničke građe donosi niz specifičnosti od samog pristupa do realizacije. Izmjene koje donosi objedinjeno izdanje ISBD-a prikazane su u odnosu na ranije specijalizirane standarde ISBD(NBM) i ISBD( ER). Odredbe standarda dane su po skupinama i objašnjene na mnogobrojnim primjerima što olakšava razumijevanje izmjena koje objedinjeno izdanje donosi u kataložnoj obradi ove vrste građe. Skupina 0 Oblik sadržaja i vrsta medija, koja predstavlja novinu ovog ISBD-a, prikazana je kroz katalog Bibliothèque nationale de France koja je u kataložni opis implementirala ovu skupinu, te kroz nadopune UNIMARC-a.
Posebnosti obrade zvučne građe glazbenog sadržaja s područja klasične i popularne glazbe istaknute su kroz razlike kataložnog opisa u odnosu na tiskanu građu. Osobita pozornost dana je odabiru odrednice i jedinstvenog (generičkog ili distinktivnog) te stvarnog naslova. Svi elementi kataložnog opisa ilustrirani su mnogobrojnim karakterističnim primjerima.
Prikaz katalogizacije audiovizualne građe obuhvaća videozapise na optičkim diskovima (DVD, blu-ray disk). Uz pojašnjenje specifičnosti izvora podataka za opis audiovizualne građe, te ukazivanje na razlike u opisu koje se odnose na jedinice građe strane i domaće distribucije, posebno je istaknuta važnost detaljnijeg opisa domaće filmske produkcije. Kako audiovizualno djelo najčešće nastaje suradnjom više osoba i korporativnih tijela, detaljno je pojašnjen odabir i način navođenja podataka o odgovornosti, te odabir pristupnica.
Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji elektroničke građe prikazana je kroz obradu primjera različitog sadržaja (tekst, slika, program), sustava (PC, PlayStation, online i dr.), formata (CD-ROM, DVD-ROM, BD, JPEG, PDF, WAF i dr.) te kroz obradu digitalizirane građe.
Namjena: Katalogizatorima zvučne, audiovizualne i elektroničke građe.
Ishodi učenja: Polaznici će po odslušanom tečaju biti u mogućnosti samostalno primijeniti odredbe objedinjenog izdanja ISBD-a u kataložnoj obradi zvučne, audiovizualne i elektroničke građe.
Odabrana literatura:
1. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
2. Izjava o međunarodnim kataložnim načelima. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf
3. Juričić, V. Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 32, 1/4 (1991), 1-30
4. Juričić, V., Vukasović-Rogač, S. Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama. Rijeka : Naklada Benja, 1998.
5. Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Detalji tečaja

    • 90 minuta
    • 23.10.2018. 14:30-16:00
    • besplatno

 

Predavačice:

Andrea Šušnjar, prof., dipl. knjižničarka
Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica

 

Upute:

Upute za prijavu na webinar