Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu

VII.2. Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu

Obilježja procesa stvaranja nakladničkog proizvoda i posao nakladnika te pojedinih dionika u nakladničkom procesu.

Sadržaj: Obilježja procesa stvaranja nakladničkog proizvoda i posao nakladnika, odnosno, kako dodati vrijednost informaciji. Osnovni pojmovi u nakladništvu, zadaće pojedinih stručnih suradnika na izdanju, uloge urednika, priređivača, lektora, korektora, grafičkih urednika te tiskara i distributera. Odnos tradicionalnog nakladništva i elektroničkog. Obilježja izdanja na zahtjev, samoizdanja, upotreba novih medija. Uloga čitatelja u novom okruženju, preuzimanje uloga koje su tradicionalno pripadali nakladnicima. Prikaz stanja u hrvatskom nakladništvu, trendovi razvoja novih medija i pozicioniranje tradicionalnih. Analiza (ne)uspješnost nakladništva u Hrvatskoj u odnosu na inozemne primjere „dobre prakse“ (američko i europsko nakladništvo). Kriza nakladništva i putovi izlaska iz krize – odabir modela za hrvatsko nakladništvo.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica i svima ostalim zainteresiranima za proces nakladničke djelatnosti i objavu knjiga s posebnim naglaskom na objavu elektroničke knjige.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja polaznici će definirati nakladničku djelatnost, razlikovati tradicionalne i nove uloge pojedinih stručnih suradnika. Kako bi se prikazao proces objedinjavanja pojedinih zadaća i uloga koje imaju stručni suradnici u nakladničkoj djelatnosti tijekom radionice polaznici će sami sudjelovati u pripremi i objavi knjige u elektroničkom okruženju.
Odabrana literatura:
1. Clark, G. Inside books publishing. London : Routledge, 2001.
2. Jelušić, S. Ogledi o nakladništvu. Zagreb : Naklada Ljevak, 2012.
3. Oghojafor, K. E-book publishing success. Oxford : Chandos publishing, 2005.
4. Tomašević, N. ; Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb : Naklada Ljevak, 2009.
5. Tomašević, N. Kulturna industrija. // Kolo. 18, 3/4(2008), str. 114-125.
6. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • u pripremi
    • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavač:

Dr. sc. Lobel Machala, knjižničarski savjetnik

 

Kompetencijska matrica: D.1. ,  D.2. ,  E.1. ,  E.2. ,  E.3. ,  F.5. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će na radionici objaviti knjigu u elektroničkom okruženju.