Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama

II.12. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama

Specifičnosti populacije djece i mladeži, njihove informacijske potrebe i čitateljski interesi (u narodnoj i školskoj knjižnici). Knjižnične usluge za djecu i mladež u svijetu – istraživanja, iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e.

ICDL

Sadržaj: Specifičnosti populacije djece i mladeži, njihove informacijske potrebe i čitateljski interesi (u narodnoj i školskoj knjižnici). Knjižnične usluge za djecu i mladež u svijetu – istraživanja, iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e. Programi i usluge za djecu i mladež u hrvatskim knjižnicama i primjerima dobre prakse. Potrebe djece i mladih i njihov utjecaj na knjižnične usluge, građu, organizaciju rada, posebne programe i promotivne aktivnosti. Mogući oblici suradnje i partnerstva u organizacijama u lokalnoj zajednici. Djeca i mladi kao volonteri u radu knjižnice. Timski rad. Knjižnično osoblje, prostor, zbirke. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja primjenjivih u različitim uvjetima. Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i tinejdžerima u knjižnici, od razvijanja knjižničnih zbirki do ostvarivanja programa i usluga za njih i s njima. Primjer projekta „Čitamo mi, u obitelji svi“.
Namjena: Knjižničarima narodnih knjižnica koji rade u dječjim odjelima ili mješovitim odjelima. Knjižničarima osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će prepoznavati primjere dobre organizacije usluga i službi za djecu i mlade, te razvijati planove za organizaciju usluga za djecu i mlade.
Odabrana literatura: 1. Smjernice za knjižnične usluge za djecu. Zagreb : HKD, 2004.
2. Smjernice za knjižnične usluge za mladež. Zagreb : HKD, 2001.
3. IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice. Zagreb : HKD, 2004.
4. Stričević, I. Školske knjižnice i partnerstvo u zajednici. // XVII. proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, Poreč 2005. : Zbornik radova. Zavod za školstvo Republike Hrvatske; Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci : Rijeka, 2006. Str. 129-133.
5. Young Adults and Public Libraries : A Handbook of Materials and Services. / Ed. by Mary Anne Nichols and C. Allen Nichols. London : Greenwood Press, 1998.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gradska knjižnica Slavonski Brod
    • 24.10.2018. 09:00-13:00
    • besplatno

 

 

 

 

 

Predavači/ce:

Dajana Brunac, prof., dipl. knjižničarka
Mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: B.1.2. ,  C.1.2. ,  C.1.3. ,  F.1. ,  G.1. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati i obrazložiti primjer dobre organizacije usluge za djecu i mlade, te izraditi plan nove usluge za djecu i mlade.