Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

"Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net".

Pravni propisi te značaj revizije u poslovanju knjižnice.

Sadržaj: Kroz predavanje će se polaznike upoznati sa značenjem revizije u poslovanju knjižnice i proći kroz teme:

 • Primjena Zakona o knjižnicama i Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe.
 • Obveza provođenje revizije knjižnične građe prema Pravilniku.
 • Postupak revizije i otpisa knjižnične građe. Zapisnik o reviziji.
 • Kriteriji za otpis knjižnične građe. Zapisnik o otpisu i popis prijedloga za otpis.
 • Postupanje s otpisanom knjižničnom građom.
 • Utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti otpisane knjižnične građe.

Polaznicima će se i razložiti značenje revizije knjižnične građe u odnosu na obvezu provođenja inventure knjiga u institucijama proračunskih korisnika.
Radionica: Izrada plana provođenje revizije i otpisa knjižnične građe na primjeru svoje knjižnice.
Namjena: Knjižničarima visokoškolskih i specijalnih knjižnica.
Ishodi učenja: Po odslušanom tečaju polaznici će razumijevati procesa revizije i izlučivanja knjižnične građe te primjena mjerila i postupaka za otpis knjižnične građe na temelju zastarjelosti građe.
Odabrana literatura: 1. Upute za provedbu revizije i otpisa u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama (u izradi)
2. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
3. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
4. Zakon o knjižnicama (NN 105/97; NN 5/98; NN 104/00; NN 69/09)

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Bez kotizacije za polaznike u suorganizaciji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka.

 

  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

 

 

 • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

Dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica

Dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica

Mr. sc. Dubravka Dujmović, viša knjižničarka

Senka Tomljanović, viša knjižničarka

Kompetencijska matrica: A.3. ,  B.1. ,  C.1. ,  D.1. ,  D.2. ,  E.1. ,  E.3. ,  F.4. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi plan postupka otpisa i revzije fonda školske knjižnice, visokoškolske i specijalne knjižnice.