Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

"Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net".

Pravni propisi te značaj revizije u poslovanju knjižnice.

 

 

 

 

 

 

Sadržaj: Kroz predavanje će se polaznike upoznati sa značenjem revizije u poslovanju knjižnice i proći kroz teme:

 • primjena Zakona o knjižnicama i Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe
 • obveza provođenja revizije knjižnične građe prema Pravilniku
 • postupak revizije i otpisa knjižnične građe, zapisnik o reviziji
 • kriteriji za otpis knjižnične građe, zapisnik o otpisu i popis prijedloga za otpis
 • postupanje s otpisanom knjižničnom građom
 • utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti otpisane knjižnične građe.

Polaznicima će se i razložiti značenje revizije knjižnične građe u odnosu na obvezu provođenja inventure knjiga u institucijama proračunskih korisnika.
Radionica: Izrada plana provođenja revizije i otpisa knjižnične građe na primjeru svoje knjižnice.

Namjena: Radionica će biti prilagođena knjižničarima iz svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja: Po odslušanom tečaju polaznici će razumjeti proces revizije i izlučivanja knjižnične građe te primijeniti postupke za otpis knjižnične građe na temelju zastarjelosti građe.
Odabrana literatura: 1. Upute za provedbu revizije i otpisa u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama (u izradi)
2. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
3. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
4. Zakon o knjižnicama (NN 105/97; NN 5/98; NN 104/00; NN 69/09)

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  • 25.10.2018. 10:00-15:00
  • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

Predavačica:

dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica

Kompetencijska matrica: A.3. ,  B.1. ,  C.1. ,  D.1. ,  D.2. ,  E.1. ,  E.3. ,  F.4. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi plan postupka otpisa i revizije fonda visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice.