Revizija i otpis u školskim knjižnicama

XI.2. Revizija i otpis u školskim knjižnicama – besplatni webinar

Sadržaj:
U prvom dijelu webinara definirat će se pojmovi vezani uz postupak revizije i otpisa, navesti i pojasniti podzakonski akti te svrha revizije i otpisa. Također će se govoriti o pripremnim poslovima i potrebnim/propisanim dokumentima koji se pripremaju prije provođenja revizije/otpisa, kao i dokumentima koje je nužno napisati i prikupiti poslije revizije/otpisa. Opisat će se tijek i koraci revizije/otpisa te što slijedi poslije. Polaznici će dobiti primjere potrebne dokumentacije.
Namjena: školskim knjižničarima
Ishodi učenja: Polaznici će nakon predavanja i razgovora razjasniti eventualne nedoumice te dobiti odgovore na pitanja vezana uz provođenje revizije i/ili otpisa. Polaznici će umjeti provesti reviziju i/ili otpis u skladu s propisanim podzakonskim aktima tj. pravilnicima i standardu.
Odabrana literatura:
1. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
2. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN/ 52/05)
3. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01)
4. Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

Detalji tečaja

    • 90 minuta
    • u pripremi
    • besplatno

 

Predavačica:

Mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka