Službeni informacijski izvori – digitalne zbirke

III.4. Službeni informacijski izvori – digitalne zbirke

Image courtesy of KROMKRATHOG at FreeDigitalPhotos.net

Definicije i opis službenih informacijskih izvora. Izdavači službenih publikacija i osobitosti. Razvoj depozitarnih knjižnica službenih publikacija i nastanak digitalnih zbirki. Predstavljanje odabranih digitalnih zbirki međunarodnih organizacija i država. Dostupnost informacija i načini pretraživanja. Vrednovanje elektroničkih službenih informacijskih izvora. Posebna pozornost posvetit će se službenim informacijskim izvorima namijenjenim djeci i mladima.

Sadržaj: Definicije i opis službenih informacijskih izvora. Izdavači službenih publikacija i osobitosti. Razvoj depozitarnih knjižnica službenih publikacija i nastanak digitalnih zbirki. Predstavljanje odabranih digitalnih zbirki međunarodnih organizacija i država. Dostupnost informacija i načini pretraživanja. Vrednovanje elektroničkih službenih informacijskih izvora. Posebna pozornost posvetit će se službenim informacijskim izvorima namijenjenim djeci i mladima.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da integriraju službene informacijske izvore u okviru vlastitog knjižničnog poslovanja.
Odabrana literatura: 1. Jacobs, J. A.; Jacobs, J. R; Yeo, S. Government information in the digital age : the once and future federal depository library program. // Journal of academic librarianship. 31, 3(May 2005), str. 198-208. URL: http://ssdc.ucsd.edu/jj/fdlp/jal_fdlp.pdf (22.05.2005.)
2. Johansson, E. The definition of official publications. // IFLA journal. 8, 4(1982), str. 393-395.
3. Hemon, P.; McClure, C. Public access to government information : issues trends and strategies, Norwood : Ablex Publishing, 1986.
4. Peradenić-Kotur, B. Stvaranje novih partnerstava u pružanju informacija : primjer suradnje Zbirke službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Ureda Svjetske banke u Zagrebu. // Partnerstva u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama : zbornik radova 7. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Zagreb, 2007. Str. 88-95.
5. Pilaš, I. Partnerstva velikih knjižnica : suradnja na području službenih publikacija. // Partnerstva u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama: zbornik radova 7. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Zagreb, 2007. Str. 96-104.
6. The role of government in a digital age (CCIA). URL: http://www.nclis.gov/govt/assess/PublicSectorPrivateSector.2000.pdf. (13.05.2008.)

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi

  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Potvrda dolaska
  • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

Mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica
Mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: A.3.2. ,  B.1.1. ,  B.1.2. ,  B.2.2. ,  C.1.2. ,  C.1.3. ,  E.1.2. ,  F.5. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi plan integriranja službenih informacijskih izbora u okviru vlastitog knjižničnog poslovanja.