Specijalne knjižnice

III.1. Specijalne knjižnice

"Image courtesy of jesadaphorn / FreeDigitalPhotos.net".

Specijalne knjižnice. Ustroj, položaj u matičnoj ustanovi i u široj zajednici. Dokumenti za rad knjižnice i izvještaji. Korisnici specijalne knjižnice. Nabavna politika. Obrada građe. Usluge specijalne knjižnice. Knjižničar u specijalnoj knjižnici, kompetencije.

Sadržaj: Specijalne knjižnice. Ustroj, položaj u matičnoj ustanovi i šire zajednice. Dokumenti za rad knjižnice i izvještaji. Korisnici specijalne knjižnice. Nabavna politika. Obrada građe. Usluge specijalne knjižnice. Knjižničar u specijalnoj knjižnici, kompetencije.
Namjena: Knjižničarima specijalnih knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da usvoje znanja o poslovanju specijalnih knjižnica.
Odabrana literatura: 1. Špac, V., Martek, A. Specijalne knjižnice i strategija razvoja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 55 (2012), u pripremi
2. Martek, A., Kesegić, B. Ostavštine i otkupi u knjižnici Hrvatskog državnog arhiva. / Radovi 46. savjetovanja Hrvatskog arhivističkog društva, Varaždin, 17.-19. listopada 2012. / ur. Silvija Babić. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2013., u pripremi
3. Martek, A., Špac, V. Kamo idu arhivske knjižnice?. / Radovi 46. savjetovanja Hrvatskog arhivističkog društva, Varaždin, 17.-19. listopada 2012. / ur. Silvija Babić. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2013., u pripremi
4. Martek, A. Znanja i vještine knjižničara u specijalnim arhivskim knjižnicama na primjeru Knjižnice Hrvatskog državnog arhiva. // Arhivski vjesnik. 52 (2009), 171-182
5. Ranić, A. Izgradnja zbirke arhivske knjižnice. // Arhivski vjesnik. 48 (2005), 131-143
6. Kunštek, D. Specijalne knjižnice/informacijski centri. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 40 (1997) 1-2, 105-115

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi

  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Potvrda dolaska
  • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

Mr. sc. Alisa Martek
Dr. sc. Vesna Špac

 

Kompetencijska matrica: B.1. ,  C.1. ,  E. TEMELJI STRUKE ,  F. POSLOVNE VJEŠTINE ,  G. GENERIČKE I OPĆE KOMPETENCIJE
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati organizaciju i poslovanje specijalnih knjižnica.