Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici

II.16. Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici

logo2011

Dječje slikovnice taktilnih ilustracija (taktilne slikovnice) podjednako su važne za slijepe i visoko slabovidne kao i za senzibilizaciju videće populacije na dječjim odjelima narodnih knjižnica i u školama.

Sadržaj: Taktilna slikovnica, njena važnost, značaj i namjena u narodnoj i školskoj knjižnici, osnovne karakteristike, međunarodne smjernice za izradu taktilnih slikovnica (T&T Guidelines for making tactile books), taktilna slikovnica u svijetu i kod nas. Praktična radionica: dobra i loša taktilna slikovnica, izrada taktilne slikovnice od prirodnih i umjetnih materijala (tkanina, ljepenka, kolaž u boji, valoviti karton itd.).
Namjena: Radionica je namijenjena knjižničarima dječjih odjela narodnih knjižnica i knjižničarima osnovnih škola. Nije potrebno određeno predznanje.
Ishodi učenja: Polaznici će se upoznati s pojmom dječje slikovnice taktilnih ilustracija (taktilne slikovnice) koja je podjednako važna za slijepe i visoko slabovidne kao i za senzibilizaciju videće populacije na dječjim odjelima narodnih knjižnica i u školama. Naučit će njene osnovne karakteristike i upoznati međunarodne smjernice za izradu taktilnih slikovnica (T&T Guidelines for making tactile books) koje određuju njene fizičke osobine (materijal, uvez), format i broj stranica ( ovisno o djetetovoj dobi), tekst i ilustracije. Dobit će uvid u produkciju taktilnih slikovnica u svijetu i kod nas.
U praktičnoj će radionici upoznati primjere dobrih i loših taktilnih slikovnica, a zatim će se okušati u izradi jedne taktilne slikovnice.
Odabrana literatura:
1. Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga / ur. Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.
2. The Typhlo and tactus guide to children´s books with tactile illustrations 2000 – 2008. URL: http://www.tactus.org/guide_lines_typhlo_anglais.pdf
3. Milković, Javorka. Hrvatsko prednatjecanje međunarodnom natjecanju na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu. // Kvaliteta i standardi usluga edukacijskih rehabilitatora. (zbornik) / uredila Vesna Đurek, Zagreb : Savez defektologa Hrvatske, 2012. Str. 31-36. URL: http://bib.irb.hr/datoteka/588674.zbornik2012.pdf
4.Čičko, Hela. Knjižnica širom otvorenih vrata. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 53, 2(2010), str. 10-14.
Općenito:
1.Typhlo&Tactus (međunarodna organizacija tiflopedagoga koja se bavi taktilnom slikovnicom) URL: http://www.tactus.org/index.htm
2. Les doights qui revent ( francuski izdavač koji se bavi produkcijom taktilne slikovnice, utemeljitelj organizacije Typhlo&Tactus . URL:http://www.ldqr.org/
3. IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People. URL: http://www.ibby.org/index.php?id=271
4. Hrvatski savez slijepih: taktilna izdanja: slikovnice. URL: http://www.savez-slijepih.hr/hr/kategorija/taktilna-izdanja-slikovnice-656/
5. O taktilnim slikovnicama učenika OŠ J. Račića, Zagreb. URL: http://www.os-j-racica.hr/dogadjanja/godina2010_2011/izrada_taktilne_slikovnice.html
6. Mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba, o izradi taktilne slikovnice na Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice u okviru projekta „Knjižnica širom otvorenih vrata“. URL: http://www.kgz.hr/default.aspx?id=6340

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik
    • 28.04.2016.  09:30-13:30
    • bez kotizacije, u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom “Juraj Šižgorić”

 

 

Predavači:

Hela Čičko, knjižničarska savjetnica
Natalija Dragoja, dipl. knjižničarka

Kompetencijska matrica: F.1. ,  G.1. ,

G.3. ,  G.5.
Metoda poučavanja: Predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će tijekom
radionice izrađivati taktilnu slikovnicu.