Tečajevi Centra za e-učenje

Centar za e-učenje u Srcu od 13. do 15. studenog, u okviru ovogodišnjeg Tjedna Sveučilišta i Smotre Sveučilšta u Zagrebu