Modul VII: Nakladništvo

VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu

Namjena: pojedincima i ustanovama, uključujući knjižnice koje namjeravaju određeni sadržaj objaviti elektronički, kao i knjižnicama koje u svoj fond uključuju e-knjige i daju ih na korištenje.

Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da u skladu s ponuđenim standardima i zakonskim propisima zna odabrati najprikladniji format i uvjete korištenja za sadržaj koji želi objaviti ili nabaviti.

Sadržaj:
Predavanje: Temeljni standardi u elektroničkom nakladništvu, poslovni procesi i strukture, tržišni modeli i autorskopravni okviri za nakladnike i knjižničare. Definicija e-knjige, njezine prednosti i nedostaci. E-knjiga u poslovanju nakladnika, distributera i knjižnica. Knjižnično nakladništvo.
Radionica: Prikaz nastanka elektroničke publikacije i utvrđivanje uvjeta njezina korištenja.

Odabrana literatura:
1. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA) URL: http://www.hkdrustvo.hr.
2. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
3. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
4. Živković, D. E-knjiga kao prilog intelektualnoj povijesti Hrvatske. // Knjiga i društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske: zbornik radova s 1. međunarodnog znanstvenog skupa Knjiga i društvo održanog u Splitu, 23. rujna 2015. Split : Književni krug, 2019. Str. 29-39.
5. Živković, D. Elektronička knjiga – neka autorskopravna pitanja. // Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 153-167.

Kompetencijska matrica:
D.1. , D.2. , E.1. , E.2. , E.3. , F.5. , G.2.

Metode poučavanja:
predavanje i radionica

Mjerenje postignuća:
Polaznici će obrazložiti odabir formata i uvjete korištenja elektroničke publikacije.

Informacije o tečaju

Predavači:

Dr. sc. Daniela Živković, red. prof. u miru

Veljko Kukulj, elektronički nakladnik

Datum održavanja:
U pripremi

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
33,18 € (26,54 € + PDV) 250 kn (200 kn + PDV)

Prijavi se na tečaj