Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.8. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe

Sadržaj:
1. Usporedna analiza objedinjenog izdanja ISBD-a, ISBD(M)-a, ISBD(CR)-a i PPIAK-a.
2. Novine u objedinjenom ISBD-u.
3. Primjena ISBD-a u izradi bibliografsko-kataložnih zapisa.

Namjena:
katalogizatorima, potrebno znanje iz katalogizacije.

Ishodi učenja: polaznici će na tečaju usvojiti znanja o novom ISBD standardu i primjenjivati ga pri izradbi bibliografsko-kataložnih zapisa.

Odabrana literatura:

 1. Barbarić, Ana; Sonja Pigac. ISBD(CR) : prerađeno izdanje ISBD(S)-a. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 47, 1/2(2004), 1-15. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/86
 2. Bianchini, Carlo; Mirna Willer. ISBD resource and its description in the context of the semantic web. // Cataloging & Classification Quarterly 52, 8(2014), 869-887.
 3. Full ISBD examples : supplement to the preliminary consolidated edition of the International standard bibliographic description (ISBD) [citirano: 2014-01-21] / compiled by the ISBD Examples Study Group. Original ed. August 2011, rev. February 2013. Dostupno na: http://ifla.org/publications/ful-isbd-examples
 4. Hodak, Vesna;Elia Ekinović-Micak. ISBD – objedinjeno izdanje : omeđena tiskana građa. // Katalogizacija s osmijehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji : zbornik radova / Knjižnice u procjepu 2, [Sisak, 15. svibnja – 16. svibnja 2014.] ; glavna urednica Dunja Holcer. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2016. Str. 1-23.
 5. Hodak, Vesna. Popratna građa : sadašnja kataložna praksa i novi mogući načini obrade. // Stručna obrada neknjižne građe : zbornik radova / Knjižnice u procjepu, [Sisak, 13. – 14. prosinca 2012.] ; glavna urednica Dunja Holcer. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2014. Str. 17-34.
 6. Hodak, Vesna; Ana Vukadin. Objedinjeno izdanje ISBD i Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. // Novosti 66, lipanj 2015.
 7. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 8. ISBD(CR) : međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe : prerađeno izdanje ISBD(S)-a / preporučila Radna grupa za ISBD(S) ; [s engleskoga prevela Ana Barbarić ; hrvatske primjere odabrale i izradile Jasenka Zajec i Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.
 9. ISBD(M) : međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija / preporučila Grupa za pregled ISBD-a ; [s engleskoga prevele, hrvatske primjere odabrale i izradile Vesna Hodak i Karolina Holub]. Hrvatsko izd. preradbe 2002. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.
 10. Pigac Ljubi, Sonja. Usklađivanje ISBD-a i FRBR-a na primjeru serijskih publikacija i druge neomeđene građe. // 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 28.-30. studenoga 2012.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture : zbornik radova / [urednice] Nives Tomašević i Ivona Despot. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 167-187.
 11. Pigac Ljubi, Sonja. Tiskane serijske publikacije i druga neomeđena građa [citirano: 2016-11-29]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2011. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/02/tiskane-serijske-publikacije_final_zadnja.pdf
 12. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima [citirano: 2021-11-30]. Dostupno na : https://www.kam.hr
 13. Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD : Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eva Verona [citirano: 2016-06-20]. Verzija 1.0., 27-04-2015 / tablicu priredile za objavljivanje Ana Vukadin, Vesna Hodak. // Nacionalni pravilnik za katalogizaciju. Dostupno na: http://npk.nsk.hr/radne-verzije-dokumenata/
 14. Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis. 1983.

 

Kompetencijska matrica:
A.1.2, A.3.2, G.2.

Metode poučavanja:
predavanje, vježbe

Mjerenje postignuća: Polaznici će primijeniti odredbe novog izdanja ISBD-a pri izradi bibliografsko-kataložnih zapisa.

Držać mjesta

Informacije o tečaju

Predavači:

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica

Mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:
U pripremi

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
250 kn (200 kn + PDV)
33,18 € (26,54 € + PDV)
Iznos kotizacije u eurima preračunat je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji je određen na razini u kojoj jedan euro odgovara iznosu od 7,53450 kuna.

Prijavi se na tečaj