Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.4. Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica

Sadržaj:

Tijekom tečaja polaznici će prijeći sljedeće sadržaje:

 • osnovne značajke demencije i izazovi života s demencijom (demenciji prijateljske zajednice)
 • informacijske potrebe osoba s demencijom i članova njihovih obitelji
 • komuniciranje s osobama u ranim fazama demencije
 • obilježja knjižnične građe prilagođene za osobe s demencijom (sadržaj, oblikovanje)
 • knjižnični programi i usluge za osobe s demencijom (i osobe starije životne dobi)
 • organizacija knjižničnih programa i usluga za obiteljske skrbnike osoba s demencijom
 • organizacija knjižničnih programa i usluga za sve građane (prevencija, senzibilizacija, destigmatizacija)
 • fizička obilježja knjižničnog prostora za starije osobe i osobe s demencijom
 • uspostava suradnje s partnerskim ustanovama u okruženju
 • kreiranje usluge za osobe s demencijom i njihove skrbnike uz pomoć Logičnog modela.

Namjena: Knjižničari uposleni u narodnim knjižnicama. Nije potrebno nikakvo predznanje.

Ishodi učenja:

Po odslušanom tečaju polaznici će biti u mogućnosti:

 • razumjeti obilježja demenciji prijateljskih zajednica te izazove s kojima se suočavaju osobe s demencijom (i njihovi članovi obitelji)
 • razumjeti kompleksnost problema informacijskih potreba osoba koje pate od početnih stadija demencije, kao i obiteljskih skrbnika osoba u kasnijim fazama demencije
 • uspješno komunicirati s osobama s demencijom
 • razumjeti obilježja fizičkog prostora knjižnice koji je prilagođen starijim osobama i osobama s demencijom
 • planirati nabavu knjižnične građe za osobe s demencijom i članove njihovih obitelji
 • organizirati knjižnične programe za osobe s demencijom
 • organizirati programe podrške za obiteljske skrbnike
 • organizirati programe (u svrhu senzibilizacije i informiranja) za sve članove lokalne zajednice
 • uspostaviti suradnju s ustanovama i udrugama u okruženju koje skrbe o osobama s demencijom

Odabrana literatura:

 1. Dickey, T. J. Library dementia services: how to meet the needs of the Alzheimer’s community. Emerald, 2020.
 2. Faletar Tanacković Sanjica; Kornelija Petr Balog; Sanda Erdelez. How can libraries support dementia friendly communities? The study into perceptions and experiences of Croatian public librarians. / Education for Information. 37(2021), str. 525-543.
 3. Howarth, L. C. Dementia Friendly memory institutions: designing a future for remembering. // The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion 4(1): 20-41. Interest Group for Alzheimer’s & Related Dementias (IGARD). (n.d). Librarian toolkit. 2020. URL: http://igardascla.blogspot.com/p/blog-page.html
 4. Mortensen, H. A.; Skat Nielsen, G. IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 5. Petr Balog Kornelija; Faletar Tanacković, Sanjica; Erdelez, Sanda. Information support system for Alzheimer’s disease patients’ caregivers in Croatia: a phenomenological approach. Information Research.  25 (2020), 4; 2011, 17. URL: http://informationr.net/ir/25-4/isic2020/isic2011.html

Kompetencijska matrica:
C.1.3., C.2., F.5., G.1., G.6.

Metode poučavanja:
Predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća: Polaznici će osmisliti koncept pristupa i usluge za osobe s demencijom i njihovim skrbnicima.

Informacije o tečaju

Predavač:
prof. dr. sc. Sanjica Faletar
prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Datum održavanja:
U pripremi

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
33,18 € (26,54 € + PDV)
250 kn (200 kn + PDV)

Prijavi se na tečaj