Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.25. Kibernetička sigurnost u poslovanju baštinskih ustanova (gostujuće online predavanje)

Namjena: Webinar je namijenjen knjižničarima, arhivistima, kustostima, dokumentaristima i drugim baštinskim stručnjacima zaposlenim u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim baštinskim ustanovama i organizacijama.

Ishodi učenja: Polaznici će na webinaru biti upoznati s načelima zaštite digitalne kulturne baštine i elektroničkim zapisima iz aspekta kibernetičke sigurnosti te usvojiti znanja o sigurnom ponašanju na internetu. Samostalno će moći procijeniti potrebne razine zaštite za pojedine digitalne zapise te planirati nužne postupke u zaštiti od kibernetičkih napada.

Sadržaj: Webinar se bavi problemima zaštite digitalne kulturne baštine, digitalnih zapisa i sustava od kibernetičkih napada. U prvom dijelu webinara razmatrat će se različiti informacijsko-pravni aspekti pojma digitalne kulturne baštine kako bi se identificirala područja njene zaštite od kibernetičkih napada te razvila svijest o potrebi posebne zaštite pojedinih vrsta građe i gradiva. Potom će se polaznike podučiti o motivima napadača na internetu, pokazat će se kako prepoznati pokušaj napada te kako se moguće zaštititi.

Odabrana literatura:

  1. UNESCO (2003 October 17). Charter on the preservation of the digital heritage, adopted at the 32nd session of the General Conference of UNESCO. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529.page=2
  2. UNESCO (2015 July 30). Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage, including in digital form (38 C/24) UNESCO General Conference, 38th. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233916
  3. Vuković, Marin: Osobna sigurnosti i zloćudni programi na Internetu // Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti / Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018. str. 71-90. Retrieved from: https://www.bib.irb.hr/1028244/download/1028244.prirucnik-velki-solic-pdf-1545897306_3.pdf

Kompetencijska matrica: D.2., D.3., G.2, G.3.

Metode poučavanja: Predavanje i rasprava

Mjerenje postignuća: Polaznici će na primjerima iz prakse procjenjivati potrebnu razinu zaštite za digitalnu kulturnu baštinu.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

dr. sc. Marin Vuković, izv. prof.

dr. sc. Tamara Štefanac, viša arhivistica i kustosica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj