Zaštita osobnih podataka u knjižnicama

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Uporaba knjižničnog softvera, digitalizacija građe, porast korištenja internetom kao izvorom za istraživanje u akademskoj zajednici otvaraju nove mogućnosti za zloporabu osobnih podataka i povredu privatnosti knjižničnih korisnika, autora i drugih osoba čiji se podaci prikupljaju u istraživačke svrhe. Povećane mogućnosti da se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i prenose u različite svrhe u digitalnom okruženju otvara niz pitanja o granici između privatnog i javnog prostora...

Pročitaj više
Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net".

Javno zagovaranje II

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Radionica Javno zagovaranje II detaljnije prikazuje način izrade i provedbe strategije javnog zagovaranja te se analizira dobra praksa javno zagovaračkog rada i izrada pojedinih akcijskih planova.

Pročitaj više
Image courtesy of lamnee / FreeDigitalPhotos.net

Zaštita prava autora i korisnika

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Kako slobodno postupati s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu u knjižnici, a da se pritom ne povrijede važeći zakonski propisi o autorskom pravu i srodnim pravima te propisi o zaštiti osobnih podataka ...

Pročitaj više

Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Procesi znanstvene komunikacije, problematika autorskopravnih pitanja u znanstvenoj komunikaciji, osobito u kontekstu otvorenog pristupa i pohranjivanja radova u digitalne repozitorije, osnovne karakteristike pojedinih Creative Commons licencija te kako ih pravilno primjenjivati pri licenciranju autorskih djela...

Pročitaj više
Image courtesy of cuteimage/ FreeDigitalPhotos.net".

Javno zagovaranje I

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

2

Sadržaj: Javno zagovaranje nezaobilazna je aktivnost većine knjižnica i knjižničarskih društava širom svijeta, a uglavnom se vezuje uz nastojanja knjižničara da javnim djelovanjem promiču interese knjižničarstva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini...

Pročitaj više
"Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net".

Vrijednosti knjižničarske profesije

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

5

Sadržaj: Na predavanju se ističe važnost stručne etike u svakodnevnom radu knjižničara, a cilj je prepoznavanje primjera dobre prakse i analiziranje slučajeva primjene ili kršenja etičkih načela knjižničarske profesije.

Pročitaj više

Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno?

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Tema mentoriranja u hrvatskom kontekstu nije bila puno puta spominjana, no kako bi se struka uz suvremene zahtjeve nastavila uspješno razvijati, potrebno je podići svijest o važnosti mentoriranja u knjižničarskoj profesiji. Vrijednost mentora od velike je važnosti, ali je isto tako važna korist koju mentor ima u tom procesu.

Pročitaj više

Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Tečaj će dati pregled autorskopravnog zakonskog okvira te odredbi koje se odnose na pravne aspekte digitalizacije i javne objave svih vrsta digitalizirane građe. Predstavit će se odredbe koje se odnose na autorska djela i predmete zaštite srodnih prava u digitalnom okruženju...

Pročitaj više