Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

Vrijednost tečaja: 5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Polaznici će se uvodno upoznati s uspješno uspostavljenim međuinstitucionalnim modelom suradnje i resocijalizacijskim programom za odrasle zatvorenike utemeljenim na terapiji čitanjem. Kroz diskusiju će se razmatrati važnost i redefiniranje uloge knjižničara u navedenom kontekstu...

Pročitaj više

Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Poučavanje informacijskoj i informatičkoj pismenosti, kreativno izražavanje, promicanje i poticanje čitanja te korelacija aktivnosti s nastavnim sadržajem. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja aktivnosti u nastavi, kao i mogućnosti suradnje s učiteljima i predmetnim nastavnicima.

Pročitaj više
Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

5

Sadržaj: Čitateljski klubovi i njihova povijest. Pregled/vrste čitateljskih klubova (prema dobi, spolu, posebnim interesima, žanru...)

Pročitaj više

Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Kroz izlaganje i praktične primjere te vježbama uz korištenje konkretnih podataka iz vlastitih primjera knjižnicama i knjižničarima koje žele ili planiraju osnovati službu pokretne knjižnice izložit će se osnovne informacije potrebne za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnične usluge...

Pročitaj više
Image courtessy of Vlado at FreeDigitalPhotos.net

Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: "Građa lagana za čitanje" namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju pisanju i razumijevanju teksta. U radionici će sudionici vježbati izradbu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke ...

Pročitaj više

Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Definicije temeljnih pojmova u zaštiti te strateška, tehnička i operativna razina zaštite. Kriteriji odabira građe za zaštitu te metode i tehnike zaštite. Planiranje i upravljanje zaštitom ...

Pročitaj više

Poticanje čitanja kod djece i mladeži

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Koja je uloga knjižnice u razvoju kulture čitanja. Povijesni pregled pedagoško-animacijskog rad s djecom i mladima u Hrvatskoj i svijetu. Projekti za poticanje čitanja i projekti za poticanje knjižnične pismenosti: suvremeni europski trendovi i Hrvatska. Suradnja knjižnice i škole ...

Pročitaj više

Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: U informacijskom dobu krucijalno je uspješno komunicirati i razmijeniti informacije...

Pročitaj više

Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike

Vrijednost tečaja:

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Organizacija knjižničnih službi i usluga namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Planiranje usluga, tehnički preduvjeti organizacije usluga, formiranje zbirki za slijepe i slabovidne osobe. Oblici promotivnog rada, organizacija događanja, tribina i izložbi, marketinške aktivnosti. Oblici nakladništva i digitalizacija građe namijenjene slijepim i slabovidnim osobama ...

Pročitaj više

Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

5

Sadržaj: Taktilna slikovnica, njena važnost, značaj i namjena u narodnoj i školskoj knjižnici, osnovne karakteristike, međunarodne smjernice za izradu taktilnih slikovnica, taktilna slikovnica u svijetu i kod nas ...

Pročitaj više
Stranica 1 od 212