Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Kroz izlaganje i praktične primjere te vježbama uz korištenje konkretnih podataka iz vlastitih primjera knjižnicama i knjižničarima koje žele ili planiraju osnovati službu pokretne knjižnice izložit će se osnovne informacije potrebne za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnične usluge...

Pročitaj više

Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Poučavanje informacijskoj i informatičkoj pismenosti, kreativno izražavanje, promicanje i poticanje čitanja te korelacija aktivnosti s nastavnim sadržajem. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja aktivnosti u nastavi, kao i mogućnosti suradnje s učiteljima i predmetnim nastavnicima.

Pročitaj više

Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

Vrijednost tečaja: 5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Polaznici će se uvodno upoznati s uspješno uspostavljenim međuinstitucionalnim modelom suradnje i resocijalizacijskim programom za odrasle zatvorenike utemeljenim na terapiji čitanjem. Kroz diskusiju će se razmatrati važnost i redefiniranje uloge knjižničara u navedenom kontekstu...

Pročitaj više

Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: U informacijskom dobu krucijalno je uspješno komunicirati i razmijeniti informacije...

Pročitaj više
Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

5

Sadržaj: Čitateljski klubovi i njihova povijest. Pregled/vrste čitateljskih klubova (prema dobi, spolu, posebnim interesima, žanru...)

Pročitaj više
Image courtessy of Vlado at FreeDigitalPhotos.net

Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: "Građa lagana za čitanje" namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju pisanju i razumijevanju teksta. U radionici će sudionici vježbati izradbu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke ...

Pročitaj više

Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Definicije temeljnih pojmova u zaštiti te strateška, tehnička i operativna razina zaštite. Kriteriji odabira građe za zaštitu te metode i tehnike zaštite. Planiranje i upravljanje zaštitom ...

Pročitaj više

Poticanje čitanja kod djece i mladeži

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Koja je uloga knjižnice u razvoju kulture čitanja. Povijesni pregled pedagoško-animacijskog rad s djecom i mladima u Hrvatskoj i svijetu. Projekti za poticanje čitanja i projekti za poticanje knjižnične pismenosti: suvremeni europski trendovi i Hrvatska. Suradnja knjižnice i škole ...

Pročitaj više

Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike

Vrijednost tečaja:

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Organizacija knjižničnih službi i usluga namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Planiranje usluga, tehnički preduvjeti organizacije usluga, formiranje zbirki za slijepe i slabovidne osobe. Oblici promotivnog rada, organizacija događanja, tribina i izložbi, marketinške aktivnosti. Oblici nakladništva i digitalizacija građe namijenjene slijepim i slabovidnim osobama ...

Pročitaj više

Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

5

Sadržaj: Taktilna slikovnica, njena važnost, značaj i namjena u narodnoj i školskoj knjižnici, osnovne karakteristike, međunarodne smjernice za izradu taktilnih slikovnica, taktilna slikovnica u svijetu i kod nas ...

Pročitaj više
Stranica 1 od 212