"Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net".

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Pravni propisi te značaj revizije u poslovanju knjižnice ...

Pročitaj više
"Image courtesy of Nutdanai / FreeDigitalPhotos.net".

Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Načela i pristupi pri oblikovanju digitalnih zbirki u znanosti, obrazovanju i kulturi ...

Pročitaj više

Kartografske zbirke

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Polaznici će se upoznati s kartografskim knjižničarstvom te sustavom i organizacijom kartografskih zbirki…

Pročitaj više
Image courtesy of KROMKRATHOG at FreeDigitalPhotos.net

Službeni informacijski izvori – digitalne zbirke

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Definicije i opis službenih informacijskih izvora. Izdavači službenih publikacija i osobitosti. Razvoj depozitarnih knjižnica službenih publikacija i nastanak digitalnih zbirki. Predstavljanje odabranih digitalnih zbirki međunarodnih organizacija i država. Dostupnost informacija i načini pretraživanja. Vrednovanje elektroničkih službenih informacijskih izvora. Posebna pozornost posvetit će se službenim informacijskim izvorima namijenjenim djeci i mladima ...

Pročitaj više

Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Polaznici će na tečaju usvojiti znanja o vrstama knjižne i neknjižne građe te o izgradnji i obradi građe. Istraživanje zajednice korisnika, utvrđivanje nabavne politike, sređivanje i stručna obrada, vrednovanje fonda, čuvanje, održavanje i pročišćavanje fonda ...

Pročitaj više
"Image courtesy of jesadaphorn / FreeDigitalPhotos.net".

Specijalne knjižnice

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Specijalne knjižnice. Ustroj, položaj u matičnoj ustanovi i šire zajednice. Dokumenti za rad knjižnice i izvještaji. Korisnici specijalne knjižnice. Nabavna politika. Obrada građe. Korisnici specijalne knjižnice, usluge specijalne knjižnice. Knjižničar u specijalnoj knjižnici, kompetencije ...

Pročitaj više