ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Tečaj pruža uvid u promjene nastale primjenom objedinjenog izdanja ISBD-a

Pročitaj više

Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Cilj je tečaja pokazati da su konceptualni modeli podataka, često smatrani „suhoparnom teorijskom temom“, logični i praktično zamišljeni alati koji nastoje spriječiti izumiranje kataloga kao relevantnog sredstva za organizaciju i pretraživanje informacija.

Pročitaj više

UDK u praksi – složene oznake

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Složene oznake i UDK shema. Definicija i tvorba složenih oznaka. Normativna baza UDK...

Pročitaj više

Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Specifičnosti obrade zvučne, vizualne i elektroničke građe s aspekta primjene objedinjenog izdanja ISBD-a. Primjeri iz prakse.

Pročitaj više

Arhiviranje weba : identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu weba

Vrijednost tečaja:

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Tečaj će dati prikaz sadržaja na webu i njihovih svojstava. Predstavit će se inicijative arhiviranja weba u svijetu s naglaskom na kronologiju arhiviranja weba kao i načini postupanja s obveznim primjerkom online građe...

Pročitaj više

UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Primjena UNIMARC-a (bibliografski format i format za pregledne zapise), primjena ISBD-a i Pravilnika, primjeri kataložnih zapisa.

Pročitaj više

Zbirni opis knjižnične građe

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Svrha izrade zbirnoga opisa. Identifikacija građe koja se zbirno opisuje. Definicija zbirnoga opisa. Glavna načela zbirnoga opisa...

Pročitaj više

MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Primjena bibliografskog formata MARC21 (omeđene jedinice, ocjenski radovi, nakladničke cjeline), primjena ISBD-a i Pravilnika, primjeri kataložnih zapisa, vježbe.

Pročitaj više

Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Posebnosti bibliografskog opisa starih omeđenih jedinica građe u odnosu na opis omeđenih jedinica građe. Razlike između pravila za opis stare omeđene građe i pravila propisanih Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga. Polazište za predavački i praktični dio tečaja bit će objedinjeno izdanje ISBD-a.

Pročitaj više
"Image courtesy of Naypong / FreeDigitalPhotos.net".

Serijske publikacije i druga neomeđena građa

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Vrste serijskih publikacija i druge neomeđene građe i njihove definicije. Norme za identifikaciju i katalogizaciju serijskih publikacija i druge neomeđene građe i njihova primjena u Republici Hrvatskoj. Posebnosti identifikacije i katalogizacije serijskih publikacija i druge neomeđene građe objavljene na različitim medijima, s posebnim naglaskom na tiskanoj građi ...

Pročitaj više
Stranica 1 od 212