Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu “train the trainers”

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sata

5

Sadržaj: Tečaj se sastoji od 8 tematskih cjelina koje će se predstaviti u 8 nastavaka (termina). To su: 1. Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima; 2. Zbirna građa; 3. Omeđena i serijska tekstualna građa; 4. Pokretne slike i glazba; 5. Likovna građa; 6. Kartografska građa; 7. Prirodoslovni i kulturni objekti; 8. Stara i rijetka građa. Primjenom metode "train the trainers" osigurat će se brzo širenje znanja o primjeni Pravilnika.

Pročitaj više

Arhiviranje weba : identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu weba

Vrijednost tečaja:

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Tečaj će dati prikaz sadržaja na webu i njihovih svojstava. Predstavit će se inicijative arhiviranja weba u svijetu s naglaskom na kronologiju arhiviranja weba kao i načini postupanja s obveznim primjerkom online građe...

Pročitaj više

Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Specifičnosti obrade zvučne, vizualne i elektroničke građe s aspekta primjene objedinjenog izdanja ISBD-a. Primjeri iz prakse.

Pročitaj više

Format MARC 21 za pregledne zapise predmetnih odrednica

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Primjena formata MARC 21 za pregledne zapise. Vrste odrednica, uputnica, napomena. Obvezna polja formata MARC 21 za pregledne zapise. Struktura preglednog zapisa za predmetne odrednice...

Pročitaj više

Nacionalni Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica : predstavljanje

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Predstavljanje Pravilnika približit će se polaznicima kroz prezentaciju, praktične primjere i očekivanu raspravu

Pročitaj više

UDK u praksi – složene oznake

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Složene oznake i UDK shema. Definicija i tvorba složenih oznaka. Normativna baza UDK...

Pročitaj više

ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Tečaj pruža uvid u promjene nastale primjenom objedinjenog izdanja ISBD-a

Pročitaj više

Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Cilj je tečaja pokazati da su konceptualni modeli podataka, često smatrani „suhoparnom teorijskom temom“, logični i praktično zamišljeni alati koji nastoje spriječiti izumiranje kataloga kao relevantnog sredstva za organizaciju i pretraživanje informacija.

Pročitaj više

UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Primjena UNIMARC-a (bibliografski format i format za pregledne zapise), primjena ISBD-a i Pravilnika, primjeri kataložnih zapisa.

Pročitaj više

Zbirni opis knjižnične građe

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

Sadržaj: Svrha izrade zbirnoga opisa. Identifikacija građe koja se zbirno opisuje. Definicija zbirnoga opisa. Glavna načela zbirnoga opisa...

Pročitaj više