Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Na tečaju će se dati kratak uvod u bibliometriju te će se razjasniti osnovna bibliometrijska terminologija ...

Pročitaj više

Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

1

Sadržaj: Na tečaju će se dati kratak uvod u bibliometriju te će se razjasniti osnovna bibliometrijska terminologija ...

Pročitaj više

Metodologija anketnog istraživanja

Vrijednost tečaja:

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Znanstveno istraživanje. Metoda ankete. Struktura i sadržaj znanstvenog rada. Vježba ...

Pročitaj više

Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Vidljivost znanstvenika, tj. njegovih aktivnosti, rezultata istraživanja, ekspertize i znanstvenih interesa vrlo je bitna za razvoj znanstvene karijere svakog znanstvenika. Povećanje vidljivosti je u interesu svakog znanstvenika, ali i njihovih institucija...

Pročitaj više

Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa

Vrijednost tečaja: 0.4 CEU

Trajanje: 4 sata

0

Sadržaj: Tečaj pruža uvod u izvore znanstvenih informacija te u bibliografske i citatne baze podataka ...

Pročitaj više
"Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net".

Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

5

Sadržaj: Tehnike procjene situacija, brzog vrednovanja prijedloga projekata te kreativno timsko rješavanje problema ...

Pročitaj više
"Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net".

Upravljanje kvalitetom za knjižničare

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Tečaj daje odgovore kako upravljanje kvalitetom izgleda u praksi, kako izbjeći zamke koje se javljaju pri organizaciji takvog sustava ...

Pročitaj više

Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika: primjeri usmene povijesti za prikupljanje podataka i utemeljene teorije za analizu

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Rezultati kvalitativnih metoda mogu se koristiti za vrednovanje rada i usluga knjižnica, opise ponašanja korisnika, očekivanja zajednice od knjižnica i njihovih međusobnih odnosa.

Pročitaj više

Osnove business intelligencea (BI) za knjižničare – izrada intelligence biltena

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Tečaj se bavi osnovama Business Intelligencea (BI) i mogućnostima te vrste poslovnih istraživanja i izvješćivanja u knjižnicama.

Pročitaj više

Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Prikupljanje podataka i izvještavanje. Definicija i osnove knjižnične statistike. Međunarodna norma za knjižničnu statistiku, ISO 2789 (2006) ...

Pročitaj više