Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

Sadržaj: Povijest i struktura znanstvenih časopisa. Struktura znanstvenih članaka. Troškovi objavljivanja. Proces objavljivanja – zadaće urednika i suradnika (lektori, recenzenti, prevoditelji, redaktori prijevoda, izrađivači kazala, grafička priprema, dizajn). Znanstveni stil pisanja. Upute autorima. Načini citiranja literature...

Pročitaj više

Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

5

Sadržaj: Obilježja procesa stvaranja nakladničkog proizvoda i posao nakladnika te pojedinih dionika u nakladničkom procesu ...

Pročitaj više

Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu

Vrijednost tečaja: 0.5 CEU

Trajanje: 5 sati

0

Sadržaj: Definicija e-knjige, njezine prednosti i nedostaci, uloga u poslovanju nakladnika, knjižara i knjižnica ...

Pročitaj više