Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.6. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Termini za svaku cjelinu bit će najavljeni na našim stranicama te putem elektroničkih novosti nekoliko dana ranije.

Sadržaj:

Tečaj se sastoji od više tematskih cjelina koje će se predstaviti putem webinara. Svaka cjelina problemski će obraditi određeni sadržajni ili tehnički aspekt Pravilnika i njegove primjene na različite vrste građe i drugih jedinica opisa.
Voditelji će se izmjenjivati u skladu s temom tečaja.

 • Knjige i druga omeđena tekstualna građa (Elia Ekinović Micak)
 • Novine, časopisi i druga serijska tekstualna građa (mr. sc. Sonja Pigac)
 • Kartografska građa (dr. sc. Mira Miletić Drder)
 • Nadzor nad imenima i nazivljem (Ana Knežević Cerovski)
 • Ontologija (imenski prostor) (dr. sc. Mirna Willer i izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi)

U skladu s temom, svaka cjelina načelno će obuhvatiti:

 • kratko predstavljanje strukture Pravilnika s uputama kako pretraživati i pregledavati sadržaj
 • kratko predstavljanje koncepcije Pravilnika (vrste jedinica opisa, temeljno nazivlje itd.)
 • primjer izrade aplikacijskog profila za određenu vrstu građe
 • odabrane ogledne primjere na kojima će se pokazati primjena aplikacijskog profila
 • specifična pitanja relevantna za temu (npr. kako odrediti naslov slike koja nema vlastitog naslova, kako odabrati usvojeno ime osobe koja se koristi različitim identitetima itd.)
 • sličnosti i razlike u odnosu na dosadašnju praksu.

Namjena:Webinari su namijenjeni stručnjacima koji se bave obradom građe u baštinskim ustanovama.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanih webinara polaznici će:

 • razumjeti namjenu, ciljeve i strukturu Pravilnika KAM
 • samostalno se služiti Pravilnikom, pretraživati i filtrirati sadržaj kako bi pronašli i primijenili odgovarajuće upute
 • usvojiti koncepte i nazivlje vezano uz identifikaciju i opis građe, agenata, mjesta i vremenskih raspona
 • usvojiti najvažnija pravila o izvorima, odabiru i načinu oblikovanja podataka prema Pravilniku
 • biti upoznati s novostima koje Pravilnik donosi u odnosu na aktualne standarde i praksu
 • moći procijeniti utjecaj Pravilnika na radne procese u svojoj zajednici i/ili ustanovi
 • moći utvrditi aplikacijski profil za primjenu Pravilnika u svojoj zajednici i/ili ustanovi

Odabrana literatura:

 1. Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472
 2. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji 20(2017), 110-129.
 3. Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71.
 4. Willer, Mirna; Gordon Dunsire. Bibliographic information organization in the Semantic Web. Oxford; Cambridge; New Delhi : Chandos Publishing, 2013.
 5. IFLA-in knjižnični referentni model: konceptualni model za bibliografske informacije: definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bœuf i Maja Žumer ; [prijevod s engleskog Mirna Willer, Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020.
 6. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 7. RDA Toolkit. July 2021. Dostupno na: https://www.rdatoolkit.org/
 8. Miletić Drder, Mira. Kartografska građa : upute za opis u bibliografskom formatu MARC 21. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2020. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/12/Kartografska-grada_2020_OK.pdf
 9. Miletić Drder, Mira. Budućnost obrade kartografske građe u knjižnicama, arhivima i muzejima – integrirani pristup da ili ne? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 59 (2016), 1/2; 191-205.
 10. Pigac, S. Katalogizacija novina: pogled kroz konceptualne modele. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1-2(2016). [pristupljeno 25.11.2022.]. (Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/20/15
 11. Žumer, M.; Aalberg,T.; O’Neill, E. Application of the FRBR/LRM Model to Continuing Resources. // IFLA WLIC 2019. [pristupljeno 25.11.2022.]. Dostupno na: https://library.ifla.org/2464/1/208-zumer-en.pdf
 12. Jones, Ed. (2005). The FRBR Model as Applied to Continuing Resources. Library Resources & Technical Services, 49(4), p. 228
 13. Gordon Dunsire. Ontology in practice = Ontologija u praksi. In: Arhivi, Knjižnice, Museji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova. 24 (2021). ISSN 1849-4080. pp. 89-194. Preprint.

Metode poučavanja: predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će u svakoj od tematskih cjelina analizirati primjere iz prakse, odnosno informacijskih sustava knjižnica, te na njih primjenjivati načela novog Pravilnika.

Kompetencijska matrica: A.1., G.1.

 

Snimke webinara iz 2022. godine:

Informacije o tečaju

Predavač:
U pripremi

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
besplatno

Prijavi se na tečaj