Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Termini za svaku cjelinu (zbog nepredvidljive zdravstvene situacije) bit će najavljeni na našim stranicama te putem elektroničkih novosti nekoliko dana ranije.

Sadržaj:

Tečaj se sastoji od 12 tematskih cjelina koje će se predstaviti u 12 termina (uživo ili putem webinara). Uz uvodni tečaj, svaka cjelina problemski će obraditi određeni sadržajni ili tehnički aspekt Pravilnika i njegove primjene na različite vrste građe i drugih jedinica opisa.
Voditelji će se izmjenjivati u skladu s temom tečaja.

Snimka webinara “Uvod u Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima” (dr. sc. Ana Vukadin)

Snimka webinara “Knjige i druga omeđena tekstualna građa” (Elia Ekinović Micak)

Snimka webinara “Novine, časopisi i druga serijska tekstualna građa” (mr. sc. Sonja Pigac)

Snimka webinara “Kartografska građa” (dr. sc. Mira Miletić Drder)

Snimka webinara “Objekti kulturne i prirodne baštine” (Jelena Balog Vojak)

Snimka webinara “Glazbena, filmska i videograđa” (Vikica Semenski i Andrea Šušnjar)

Snimka webinara “Nadzor nad imenima i nazivljem” (Elia Ekinović Micak i Ana Knežević Cerovski)

Snimka webinara “Odnosi između jedinica opisa” (Elia Ekinović Micak i Ana Knežević Cerovski)

Snimka webinara “Ontologija (imenski prostor)” (prof. dr. sc. Mirna Willer i izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi)

Snimka webinara “Likovna građa” (Ivana Gržina i izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi)

 

U skladu s temom, svaka cjelina načelno će obuhvatiti:
– kratko predstavljanje strukture Pravilnika s uputama kako pretraživati i pregledavati sadržaj
– kratko predstavljanje koncepcije Pravilnika (vrste jedinica opisa, temeljno nazivlje itd.)
– primjer izrade aplikacijskog profila za određenu vrstu građe
– odabrane ogledne primjere na kojima će se pokazati primjena aplikacijskog profila
– specifična pitanja relevantna za temu (npr. kako odrediti naslov slike koja nema vlastitog naslova, kako odabrati usvojeno ime osobe koja se koristi različitim identitetima itd.)
– sličnosti i razlike u odnosu na dosadašnju praksu.

Voditelji će se izmjenjivati u skladu s temom tečaja.

Namjena: Tečaj je namijenjen stručnjacima koji se bave obradom građe u baštinskim ustanovama (katalogizatorima, dokumentaristima, kustosima, arhivistima).

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog tečaja polaznici će:
– razumjeti namjenu, ciljeve i strukturu Pravilnika KAM
– samostalno se služiti Pravilnikom, pretraživati i filtrirati sadržaj kako bi pronašli i primijenili odgovarajuće upute
– usvojiti koncepte i nazivlje vezano uz identifikaciju i opis građe, agenata, mjesta i vremenskih raspona
– usvojiti najvažnija pravila o izvorima, odabiru i načinu oblikovanja podataka prema Pravilniku
– biti upoznati s novostima koje Pravilnik donosi u odnosu na aktualne standarde i praksu
– moći procijeniti utjecaj Pravilnika na radne procese u svojoj zajednici i/ili ustanovi
– moći utvrditi aplikacijski profil za primjenu Pravilnika u svojoj zajednici i/ili ustanovi.

Odabrana literatura:

Teorijski okvir i struktura Pravilnika

 1. Ekinović Micak, Elia. Odabir usvojenih oblika imena osoba : međunarodna kataložna načela, knjižnični referentni model i izvori podataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 413-433. doi: https://doi.org10.30754/vbh.61.1.607
 2. Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472
 3. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji 20(2017), 110-129.
 4. Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71.
 5. Willer, Mirna; Gordon Dunsire. Bibliographic information organization in the Semantic Web. Oxford; Cambridge; New Delhi : Chandos Publishing, 2013.

Konceptualni modeli

 1. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model / produced by the ICOM/CIDOC

Documentation Standards Group, continued by the CRM Special Interest Group. Version 7.0.1, October 2020. Dostupno na: https://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.0.1

 1. IFLA-in knjižnični referentni model: konceptualni model za bibliografske informacije: definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bœuf i Maja Žumer ; [prijevod s engleskog Mirna Willer, Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020.
 2. Records in contexts : conceptual model / EGAD – Expert Group on Archival Description. 22 July 2021. Dostupno na: https://www.ica.org/en/records-in-contexts-conceptual-model

Relevantni standardi i priručnici

 1. Cataloging cultural objects : a guide to describing cultural works and their images / Murtha Baca … [et al.] on behalf of the Visual Resources Association. Chicago : American Library Association, 2006. Dostupno na: https://vraweb.org/resourcesx/cataloging-cultural-objects/
 2. FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika / Natasha Fairbairn, Maria Assunta Pimpinelli, Thelma Ross ; [prijevod Iva Brajković, Snježana Šute, Lucija Zore]. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017.
 3. ISAAR(CPF) : međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. Drugo izdanje. Zagreb, 2006. Dostupno na: https://www.ica.org/sites/default/files/isaarcpf_2_edition_hr.pdf
 4. ISAD(G) : opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva (drugo izdanje). Zagreb, 2001. Dostupno na: https://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2_edition_hr.pdf
 5. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 6. ISDIAH : međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2009. Dostupno na: https://www.ica.org/sites/default/files/isdiah_hr.pdf
 7. RDA Toolkit. July 2021. Dostupno na: https://www.rdatoolkit.org/

Primjena Pravilnika

 1. Balog Vojak, Jelena; Ana Vukadin. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : primjer Hrvatskoga povijesnog muzeja. // Informatica museologica 50(2019), 61-64.
 2. Ekinović Micak, Elia. Opis knjižnične građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji 22(2019), str. 300-305.
 3. Tomić, Marijana; Mirna Willer. Glagoljski rukopis kao privez i umjetna zbirka : katalogizacija prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji 23(2020), 192-218.
 4. Tomić, Marijana. Katalogizacija starih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima na primjeru zbirke glagoljskih kodeksa arhiva zadarske nadbiskupije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 189-231.

Metode poučavanja: predavanje i rasprava
Mjerenje postignuća: Polaznici će u svakoj od tematskih cjelina analizirati primjere iz prakse, odnosno informacijskih sustava knjižnica, arhiva i muzeja, te na njih primjenjivati načela novog Pravilnika.
Kompetencijska matrica: A.1., G.1.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
U pripremi

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
besplatno

Prijavi se na tečaj