Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.7. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: identifikacija i opis agenata (e-tečaj)

Namjena: Tečaj je namijenjen stručnjacima u baštinskim ustanovama koji se bave opisom građe (katalogizatorima, dokumentaristima, kustosima i arhivistima).

Ishodi učenja:
Nakon odslušanog tečaja polaznici će:
– razumjeti svrhu i načine opisa agenata (osoba, korporativnih tijela i obitelji) u informacijskim sustavima baštinskih ustanova
– služiti se samostalno Pravilnikom kako bi pronašli i primijenili upute o identifikaciji i opisu agenata
– usvojiti koncepte i nazivlje vezano uz identifikaciju i opis agenata (normativni nadzor, nadzor konteksta, upravljanje identitetima, usvojena pristupnica, varijantna pristupnica itd.)
– usvojiti pravila o izvorima podataka, odabiru i načinu oblikovanja imena i pristupnica za agente
– poznavati elemente opisa agenata (npr. biografija osobe, zanimanje osobe, ustroj korporativnog tijela, funkcija korporativnog tijela, genealogija obitelji itd.)
– poznavati elemente Pravilnika pomoću kojih se uspostavljaju odnosi između agenata i jedinica građe ili drugih jedinica opisa.

Sadržaj: Svrha je tečaja stručnjake koji se bave opisom građe u baštinskim ustanovama (katalogizatore, dokumentariste, kustose, arhiviste) upoznati s uputama za identifikaciju i opis agenata u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Agenti su osobe, obitelji i korporativna tijela povezana s nastankom i životnim ciklusom građe (npr. autori, naručitelji, proizvođači, nakladnici, vlasnici, imatelji itd.). Identifikacijski i drugi podaci o agentima nužni su za razumijevanje provenijencije i konteksta građe te se bilježe u svim vrstama baštinskih ustanova, u opsegu koji odgovara svrsi i ciljevima ustanove. Cilj je tečaja rastumačiti polaznicima namjenu i opseg pojedinih elemenata i pravila kako bi mogli utvrditi aplikacijski profil za opis agenata u vlastitim ustanovama.
Tečaj je podijeljen u tri glavne cjeline. U uvodnoj cjelini objašnjava se važnost identifikacije i opisa agenata i predstavljaju vrste agenata (Pravilnik, poglavlje A 6.2). Ukratko se objašnjavaju načini/metode identifikacije i opisa agenata s obzirom na mogućnosti informacijskog sustava (strukturirani opis, nestrukturirani opis, identifikacija pomoću trajnih identifikatora) i kod svake metode upućuje se na odgovarajuće elemente u Pravilniku. Objašnjava se obveznost pojedinih elemenata. Upućuje se na važnost ujednačenih pravila za povezivanje podataka u suvremenom digitalnom okruženju (digitalni repozitoriji, Wikidata itd.).
U drugoj cjelini tumače se elementi Pravilnika potrebni za identifikaciju i opis osoba (Pravilnik, poglavlje 7, elementi 7.2 – 7.17): vrste imena, identifikatori, odredbe o načinu oblikovanja imena osoba s obzirom na izvore, odabir i način navođenja hrvatskih, stranih i međunarodnih usvojenih i varijantnih oblika imena te drugi elementi opisa. Obuhvaćena je i izrada pristupnica za osobe te odnosi osoba s drugim jedinicama opisa: jedinicom građe, mjestom i vremenskim rasponom. Na kraju cjeline priloženi su predlošci s reprezentativnim primjerima cjelovitog opisa osobe.
Treća cjelina obuhvaća elemente za identifikaciju i opis kolektivnih agenata – korporativnih tijela i obitelji (Pravilnik, poglavlje 7, elementi 7.18 – 7.50). Izlaže se prema istom obrascu kao i prethodna cjelina.
Sadržaj tečaja predstavljen je pomoću različitih metoda – teksta, grafičkih prikaza, Power Point prezentacija i videoprezentacija. Svaka cjelina sadržava i poveznice na relevantne vanjske sadržaje (kao dodatak „za one koji žele znati više“). Na kraju svake cjeline nalaze se zadaci za provjeru usvojenog znanja. Tečaj sadržava i kratak rječnik najvažnijih pojmova.

Pristup e-tečaju u sustavu Srca za e-učenje MoD: https://mod.srce.hr/course/view.php?id=478

Dodatne upute za pristup:

  • Prijava u sustav Srca MoD odvija se putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili lokalnog korisničkog računa (za one koji nemaju AAI@EduHr račun). Prilikom prvog ulaska u sustav za e-učenje MoD potrebno je u korisničkom profilu upisati adresu e-pošte.
  • Za pristup tečaju potrebno je odabrati opciju „Svi e-kolegiji” u lijevom izborniku, nakon toga „Društveno-humanističko područje” te zatim e-tečaj „Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: identifikacija i opis agenata”.

Tečaju će se moći slobodno pristupiti do 31. prosinca 2023. godine.

 

Odabrana literatura:

1. Dunsire, Gordon. Reconstructing authorities : new approaches to the management and use of authority data. // Mirna Willer: Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Morepress; Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 81-98. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/985-1
2. Ekinović Micak, Elia. Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji 22(2019), 77-94.
3. Ekinović Micak, Elia. Odabir usvojenih oblika imena: međunarodna kataložna načela, Knjižnični referentni model i izvori podataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 413-433. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/607
4. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb : Hrvatski državni arhiv: Muzejski dokumentacijski centar : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2021. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr
5. Respect for authority : authority control, context control and archival description / edited by Jean Dryden. Binghamton, NY : Haworth Information Press, 2007.

Kompetencijska matrica: A.1., G.1.

Metoda poučavanja: Čitanje i rad na tekstu, poticanje interakcije sa sadržajima e-tečaja (istraživanje na temelju pripremljenog materijala i poveznica na vanjske sadržaje), samostalno učenje.

Informacije o tečaju

Predavači:

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka

dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka

Datum održavanja:

Vrijeme održavanja:
Do kraja 2023. godine

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.6 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj