Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.21. Procjena rizika od katastrofa za knjižničnu građu

Za prijavu na tečaj potrebno je poslati svoje podatke (ime, prezime, ustanova) na adresu cssu@nsk.hr do 8. lipnja 1. rujna.
Prijavljeni polaznici prije tečaja dobit će radne materijale. Broj mjesta je ograničen.

 

Namjena: Tečaj je namijenjen:
– knjižničarima, rukovoditeljima, tehničkom i potpornom osoblju knjižnica
– vanjskim suradnicima knjižnica (službenicima, članovima postrojbi civilne zaštite u mjestu knjižnice, vatrogascima te djelatnicima policije i drugih hitnih službi u čijoj je knjižnica teritorijalnoj nadležnosti)
– studentima povezanih društveno-humanističkih i tehničkih disciplina.
Za sudjelovanje na tečaju nije potrebno predznanje iz ovog područja.

Ishodi učenja: Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će se biti u mogućnosti utvrditi ugrozu i procijeniti rizik za građu i ustanovu u njezinu geografskom i institucionalnom kontekstu. 

Sadržaj: Polaznici će naučiti kako identificirati prijetnje te kako ih sustavno i dosljedno tumačiti i prikazati u terminima rizika za konkretnu knjižničnu građu i ustanovu.
U okviru tečaja polaznici će naučiti kako sagledati unutarnje i vanjske, odnosno tehničke, strukturalne i prirodne rizike za konkretnu građu i ustanovu, kako uvažiti dinamiku razvoja rizika (rijetki događaji i kaskadni događaji) u redovnom i izvanrednom poslovanju te razmotriti prijetnje u nastajanju. S obzirom na kontekst i razvoj prijetnji i rizika, polaznici će upoznati sustav za djelovanje u kriznim uvjetima, njegove dionike te ulogu i obvezu pojedine knjižnice za očuvanje svoje građe u redovnim i kriznim uvjetima.
Kako bi učinkovito upravljali stečenim znanjima i uvidima, polaznici će upoznati glavne pristupe i metode koje mogu upotrebljavati u svrhu sagledavanja prijetnji i procjene rizika te će se naučiti koristiti relativno jednostavnom i prilagodljivom numeričkom metodom.
Polaznici će tijekom vježbi raspraviti konkretne primjere i otvorena pitanja te će moći – ako se prethodno pripreme na odgovarajući način – u okviru grupnih i zajedničkih diskusija analizirati ranije ili moguće postupanje u konkretnim primjerima vezanim za njihovu ustanovu.

Odabrana literatura:

1.Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)
2. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
3. IFLA, Disaster Risk Response – Libraries and the Sendai Framework, A Briefing: URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/cultural_heritage_brief_on_drr.pdf
4. Zakon o sustavu civilne zaštite pročišćeni tekst zakona (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019. (https://civilna-zastita.gov.hr/)

Kompetencijska matrica: D.2., F.1., F.5., G.1., G.3, G.6.

Metoda poučavanja: Predavanja, vježbe.

Mjerenje postignuća: Polaznici će u praktičnom dijelu analizirati potencijalne ugroze i rizike za građu te predložiti načine postupanja, s obzirom na karakteristike ustanove u njezinu geografskom i institucionalnom kontekstu.

zakazano ical Google outlook

Informacije o tečaju

Predavač:
Saša Tkalec, struč. spec. ing. sec. / logist.

Datum održavanja:

zakazano ical Google outlook

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj