Modul III: Izgradnja zbirki

III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama

Sadržaj:
• primjena Zakona o knjižnicama i Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe
• obveza provođenja revizije knjižnične građe prema Pravilniku
• postupak revizije i otpisa knjižnične građe, zapisnik o reviziji
• izrada dokumentacije za reviziju i otpis
• kriteriji za otpis knjižnične građe, zapisnik o otpisu i popis prijedloga za otpis
• postupanje s otpisanom knjižničnom građom
• utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti otpisane knjižnične građe
• osvrt na inventuru knjiga sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Radionica:
Izrada plana provođenja revizije i otpisa knjižnične građe na primjeru svoje knjižnice.

Metode poučavanja: predavanja i vježbe

Namjena:
Knjižničarima iz svih vrsta knjižnica.

Ishodi učenja:
Razumijevanje procesa revizije i izlučivanja knjižnične građe te primjena mjerila i postupaka za otpis knjižnične građe na temelju zastarjelosti građe. Izrada potrebite dokumentacije prije, za vrijeme i poslije provedenog otpisa i/ili revizije i otpisa.

Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi plan postupka otpisa i revizije fonda knjižnice.
Kompetencijska matrica: A.3.; B.1.-3.; C.1.; F.4; G.3.

Odabrana literatura: 1. Upute za provedbu revizije i otpisa u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama (u izradi)
2. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
4. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
5. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)

Premješteno na online

Informacije o tečaju

Predavač:
dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

Premješteno na online

Vrijeme održavanja:
10:00-11:30

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj