Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.5. Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem

 

Sadržaj:
Uvod: upoznavanje sudionika i motivacija za sudjelovanje u radionici Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem, čija je namjena promicati kvalitetno čitanje i stvarati istinskog čitatelja.
1. KLJUČ: Vježbanje stvaranja vizualnih, zvučnih, taktilnih, okusnih i mirisnih senzornih slika uz pomoć dijaloške metode, čitanja u sebi, interpretativnog čitanja naglas, aktivnog slušanja, crtanja i prezentiranja stvorenoga.
2. KLJUČ: Upoznavanje s mogućnostima upotrebe vlastitog predznanja kako bi se kvalitetnije čitalo. Vježbanje vještina povezivanja i stvaranja dodirnih točaka teksta s osobnim životnim iskustvom, s drugim tekstom ili drukčijom vrstom umjetničkog djela, te teksta sa svijetom koji nas okružuje.
3. KLJUČ: Uvježbavanje vještina postavljanja pitanja prije, za vrijeme čitanja i nakon čitanja teksta.
4. KLJUČ: Osvješćivanje važnosti moći predviđanja, otkrivanja važnih ideja na temelju dokaza, povezivanja, prisjećanja, obraćanja pažnje detaljima, ponovnog promišljanja o značenjima, obavljanja unutarnjeg dijaloga i zauzimanja stajališta, zaključivanja i nagađanja.
5. i 6. KLJUČ: Vježbanje uočavanja ključnih pojmova u tekstu, odvajanja bitnog od nebitnog, stvaranja natuknica; vježbanje sintetiziranja i stvaranja sažetka.
7. KLJUČ: Osvješćivanje važnosti njegovanja budne svijesti kod čitatelja i upoznavanje „trikova za izvlačenje iz škripca“.

Namjena: Tečaj je namijenjen školskim knjižničarima, knjižničarima na dječjim odjelima narodnih knjižnica i odjelima za mlade te učiteljima i profesorima hrvatskoga jezika.

Ishodi učenja:
Polaznici će nakon tečaja biti u mogućnosti osmisliti slične zadatke i prenijeti ih ciljnoj skupini s kojom rade na poticanju čitanja i razvijanju kritičkog mišljenja, a to su:
– razvijati sposobnosti stvaranja senzornih slika
– razvijati vještinu korištenja prethodnih osobnih znanja
– razvijati vještine postavljanja pitanja, predviđanja i usmjeravanja pozornosti
– razvijati sposobnosti zaključivanja
– određivati bitno, najvažnije ideje i teme; ekscerpirati ključne pojmove
– razvijati sposobnosti za sintetiziranje pročitanoga
– naučiti koristiti se strategijama za „izvlačenje iz škripca“
– učiti dijete čitati sa samopouzdanjem i ljubavlju.

Odabrana literatura:
1. Zimmermann, Susan; Hutchins, Chryse. 7 ključeva čitanja s razumijevanjem: Kako pomoći djeci da čitaju i razumiju pročitano. Buševec : Ostvarenje, 2009.
2. Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje (RWCT) : vodič kroz projekt. Zagreb : Forum za slobodu odgoja, 2001.

Kompetencijska matrica:
C.1.3., C.2., G.1., G.3.

Mjerenje postignuća:
Polaznici će osmisliti zadatke vezane uz poticanje čitanja demonstrirajući tehnike i metode s kojima su se upoznali tijekom radionice.

Metoda poučavanja:
Radionica

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

Suzana Jurić, prof. savjetnica za hrvatski jezik

Mirjana Milinović, prof., dipl. knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.4 CEU

Cijena:
24,89 € (19,91 € + PDV) 187,50 kn (150 kn + PDV) Iznos kotizacije u eurima preračunat je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji je određen na razini u kojoj jedan euro odgovara iznosu od 7,53450 kuna.

Prijavi se na tečaj