Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.12. Serijske publikacije i druga neomeđena građa

Sadržaj:
Vrste serijskih publikacija i druge neomeđene građe i njihove definicije. Norme za identifikaciju i katalogizaciju serijskih publikacija i druge neomeđene građe i njihova primjena u Republici Hrvatskoj. Posebnosti identifikacije i katalogizacije serijskih publikacija i druge neomeđene građe objavljene na različitim medijima, s posebnim naglaskom na tiskanoj građi.

Namjena:
Knjižničarima-katalogizatorima serijskih publikacija.

Preduvjet:
Osnovno poznavanje katalogizacije.

Ishodi učenja:
Polaznici će po odslušanoj radionici biti u mogućnosti identificirati serijsku publikaciju prema njezinim specifičnostima koje je razlikuju od druge knjižne građe, identificirati elektroničke serijske publikacije i drugu neomeđenu građu, katalogizirati identificirane publikacije

Odabrana literatura:
1. ISBD(CR) : međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe
2. ISSN Cataloguing Part. Paris: ISSN International Standard Serial Number. Paris : ISSN International Centre, 2003.
3. MARC 21 format for bibliographic data : including guidlines for content designation. Washington: Library of Congress ; Ottawa : National Library of Canada, 1999
4. Priručnik za UNIMARC : bibliografski format. 2. hrvatsko izd. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica; Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1999.
5. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga : 1. dio : Odrednice 1 redalice. 2. izmijenjeno izd. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986.
6. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga : 2. dio : Kataložni opis. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986.

Kompetencijska matrica:
A.1.2. , A.3.2. , C.1.2. , D.1.1. , E.1.1. , G.2.

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će izraditi kataložne opise serijskih publikacija.

Informacije o tečaju

Predavači:

Mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica

Mr. sc. Danijela Getliher, viša knjižničarka

Datum održavanja:
U pripremi

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, Karlovac

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
U pripremi

Prijavi se na tečaj