Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.19. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica

Dostupno i u obliku webinara.

Sadržaj:
Kroz izlaganje i praktične primjere te vježbama uz korištenje konkretnih podataka iz vlastitih primjera, knjižnicama i knjižničarima koje žele ili planiraju osnovati službu pokretne knjižnice izložit će se osnovne informacije potrebne za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnične usluge, na temelju važećih hrvatskih i međunarodnih propisa i standarda.
Kroz primjere dobre prakse iz djelovanja pokretnih knjižnica u zemlji i inozemstvu, polaznicima će se prezentirati moguća organizacijska rješenja i načini rada pokretnih knjižnica koji su se pokazali uspješnima, predstaviti trendovi te mogući oblici djelovanja suvremenih pokretnih knjižnica.
Vezano za uspostavu nove pokretne službe, ali i za unaprijeđenje rada postojećih, bit će riječi o vrstama i opremi bibliobusnih vozila i njihovoj nabavi, o osoblju bibliobusa i potrebnim kompetencijama, o modelima financiranja pokretne službe, o organizaciji mreže stajališta i sl.

Namjena:
Radionica je namijenjena knjižničarima iz matičnih i drugih narodnih knjižnica koje u svom sastavu žele ili planiraju osnovati novu službu pokretne knjižnice, ali jednako tako i knjižničarima iz knjižnica koje već imaju službe pokretnih knjižnica i žele unaprijediti njihov rad. Također je namijenjena svim knjižničarima i drugim djelatnicima (vozačima) koji će se zapošljavati u službama pokretnih knjižnica, ili već rade u takvoj službi, odnosno imaju afiniteta za rad u pokretnim knjižnicama pa o tome žele steći dodatna znanja i nove / veće kompetencije.

Ishodi učenja:

Opći ishodi:
– polaznici će steći nova znanja i kompetencije iz rada pokretnih knjižnica
– biti u mogućnosti primijeniti u praksi pozitivna iskustva iz drugih knjižnica radi unapređenja vlastitog rada
– biti u mogućnosti uvesti nove usluge i sadržaje rada u pokretnim knjižnicama i narodnim knjižnicama općenito
– upoznati trendove i suvremena kretanja u domaćem i europskom pokretnom knjižničarstvu.

Specifični ishodi – vezano za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnice kao nove usluge:
– identifikacija potreba za uslugama pokretnih knjižnica na području županije, grada ili općina
– izrada nacrta mreže potencijalnih stajališta pokretne knjižnice
– odabir vrste i tipa vozila za obavljanje pokretnih knjižničnih usluga ovisno o vrsti geografskog područja i njegovoj veličini
– aktivnosti kod uvođenja pokretne knjižnične usluge: financijska konstrukcija i logistika nove službe, nabava i opremanje specijalnog vozila, zapošljavanje i edukacija odgovarajućeg osoblja, formiranje fonda pokretne knjižnice, kontakti, informiranje i edukacija korisnika o novoj usluzi, njenom sadržaju, ciljevima, namjeni itd.; ugovori o pružanju usluge, promidžba usluge, programi za korisnike, evaluacija i dr.)
– upravljanje novom uslugom, uključujući održivost i višegodišnje planiranje razvoja djelatnosti.

Odabrana literatura:

 1. Črnjar, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : pogled iz prošlosti u budućnost = Mobile libraries in Croatia : from past to the future. // POKRETNE knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan ; [prijevod na engleski Edota Gojka, Tea Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2012. Str. 9-29.
 2. Črnjar, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajednice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3-4(2010), 125-139. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/80584
 3. Črnjar, Lj. Četrdeset godina rada bibliobusne službe Gradske knjižnice Rijeka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1-2(2011), 193-206. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/80479
 4. Črnjar, Ljiljana; Alić-Tadić, Jasenka; Čermelj, Ivan. Primjena modela županijske bibliobusne službe na primjeru Primorsko-goranske županije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 3(2007), 54-63. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/22609
 5. Črnjar, Lj. Put dug 46 godina : Bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. // Kragujevačko čitalište : list Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, 40(2015.), (6-7). Dostupno na: https://issuu.com/nbkg/docs/kragujevacko_citaliste_decembar_201
 6. Novljan, Silva. Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah. // Knjižnica, Ljubljana, 42, 4(1998), 165-180. Dostupno na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K9804/Novljan.pdf
 7. Pezer, I., Vugrinec, Lj. Stanje in vizija razvoja bibliobusnih služb Republike Hrvaške. // Knjižnica (LIBRARY, ISSN 0023-2424) : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ZBDS (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) 58, 4(2014),119-136. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6080
 8. Pezer, I., Vugrinec, Lj. Pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u Hrvatskoj: stanje i razvojni planovi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 221-240. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/143630
 9. POKRETNE knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnica i 4. festival hrvatskih bibliobusa “Od kočije do suvremenog bibliobusa”, Karlovac 10. travnja 2011. ; [organizatori Komisija za pokretne knjižnice HKD-a [i] Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac] ; uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan ; [prijevod na engleski Edita Gojka, Tea Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2012. 264 str. : ilustr. ; 24 cm.
 10. SMJERNICE za pokretne knjižnice / prerađeno izdanje priredila radna skupina IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice na čelu s Ianom Stringerom ; [s engleskog prevela Sanja Kovačević]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. 59 str., [24] str. s tablama : ilustr. u bojama ; 24 cm. (Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; knj. 26)
 11. STANDARD za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Narodne novine, 103/2021. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html
 12. Škvarić, A. ; Vugrinec, Lj. Uloga pokretnih knjižnica – bibliobusa u mreži narodnih knjižnica: primjer grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u Republici Hrvatskoj. // Kragujevačko čitalište : list Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, 40(2015.), (1-5) Dostupno na: https://issuu.com/nbkg/docs/kragujevacko_citaliste_decembar_201
 13. Vugrinec, Lj. Festivali bibliobusa kao alat u zagovaranju knjižnica i čitanja // Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. 22, 22(2020), 63-65. Dostupno na: https://library.foi.hr/dbook/cas.php?B=1&item=S02110&godina=2020&broj=00022&page=63
 14. Vugrinec, Lj. Narodne knjižnice u Koprivničko-križevačkoj županiji – primjer organizacije županijske knjižnične mreže // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/743
 15. Vugrinec, Lj. Zahvaljujući bibliobusima, Koprivničko-križevačka županija od početka 2015. u cijelosti je pokrivena knjižničnim uslugama. // HKD novosti, 65(2015.). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1069
 16. ZAKON o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 17, 2019. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Kompetencijska matrica:
C.1. , F.1. , F.2. , F.5., G.1.

Metode poučavanja:
predavanje, vježbe.

Mjerenje postignuća:
Koristeći se primjerima dobre prakse, polaznici će opisati proces osnivanja službe pokretnih knjižnica, odnosno izložiti vlastita iskustva u radu.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

Ljiljana Črnjar, prof., knjižničarska savjetnica

Ljiljana Vugrinec, prof., knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj