Modul VII: Nakladništvo

VII.3. Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa

Sadržaj:
Povijest i struktura znanstvenih časopisa. Struktura znanstvenih članaka. Troškovi objavljivanja. Proces objavljivanja – zadaće urednika i suradnika (lektori, recenzenti, prevoditelji, redaktori prijevoda, izrađivači kazala, grafička priprema, dizajn). Znanstveni stil pisanja. Upute autorima. Načini citiranja literature. Znanstveni i stručni časopisi – postupak recenzije, kategorizacija radova, uloga urednika. Identifikacijske oznake u znanstvenim časopisima. Upute recenzentima. Otvoreni pristup. Autorsko pravo i znanstvena komunikacija. Etička pitanja.

Namjena:
Knjižničarima koji objavljuju radove u stručnim i znanstvenim časopisima, urednicima i članovima uredništava znanstvenih i stručnih časopisa iz svih područja, znanstvenicima koji objavljuju ili namjeravaju objavljivati radove u znanstvenim i stručnim časopisima.

Ishodi učenja:
Polaznici će na tečaju naučiti razlikovati znanstvene od stručnih publikacija/radova, znat će objasniti i planirati proces pripreme i objavljivanja stručnih i znanstvenih časopisa i knjiga. Upoznat će način komunikacije između autora, urednika i recenzenata, naučit će ispravno oblikovati znanstveni/stručni rad tako da on bude u skladu s uputama autorima. Polaznici će naučiti ispravno koristiti i navoditi izvore te će upoznati metode otkrivanja plagijata.

Odabrana literatura:
1. Hebrang Grgić, Ivana. Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb : Naklada Ljevak, 2016.
2. Hebrang Grgić, Ivana. Open Access to scientific information in Croatia : increasing research impact of a scientifically peripheral country. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. Dostupno i na http://darhiv.ffzg.hr/1397/
3. Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti / ur. I. Hebrang Grgić. Zagreb : Školska knjiga, 2015.
4. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009., str. 93-110 i str. 131-134.
5. Odlyzko, A. The economics of electronic journals. http://www.press.umich.edu/jep/04-01/odlyzko.html
6. Petrak, J. Bibliometrijski pokazatelji u ocjenjivanju znanstvenog rada. // Liječnički vjesnik. 123(2001).
7. Šercar, T. Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa. Zagreb : Globus, 1988.

Kompetencijska matrica:
D.1. , E.3. , F.5. , G.2.

Metode poučavanja:
predavanje

Mjerenje postignuća:
Polaznici će opisati sustav objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Dr. sc. Ivana Hebrang-Grgić, izvanredni profesor

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U prirpemi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
33,18 € (26,54 € + PDV) 250 kn (200 kn + PDV)

Prijavi se na tečaj