Modul V: Vrednovanje, istraživanje i projektno upravljanje

V.5. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške

 

Snimka webinara za narodne i školske knjižnice:

Webinar 2. 2. 2022.

 

Snimka webinara za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice:

Webinar 28. 1. 2022.

 

Ishodi učenja:
Nakon webinara polaznici će moći pravilno unijeti u Sustav tražene statističke podatke o poslovanju knjižnica. Bit će upoznati sa značajem pravilnog unosa statističkih podataka koji neposredno utječe na točan izračun vrijednosti u procesu mjerenja učinkovitosti poslovanja knjižnica (prema preporučenim pokazateljima uspješnosti knjižnica koji su odabrani iz međunarodne norme HRN ISO 11620:2014) te na koeficijente izvodljivosti predviđene u novim nacionalnim standardima za narodne knjižnice i za školske knjižnice.

Sadržaj:

  • Uvodni dio o kategorijama podataka u Sustavu.
  • Statistički podaci iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica. Polaznike će se upoznati s najčešćim pogreškama koje se javljaju prilikom unosa podataka u Sustav u svakoj kategoriji podataka, objasniti značenje pojedinog podatka te kako ih prikupljati za dobivanje relevantnih pokazatelja uspješnosti poslovanja knjižnica i koeficijenata izvodljivosti:
  • –     narodnih knjižnica (Dunja Marija Gabriel)
  • –     školskih knjižnica (Frida Bišćan)
  • –     sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica (dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović).

Kompetencijska matrica: D.3., F.4., G.2., G.3.

Odabrana literatura:
1. HRN ISO 2789:2014 Informacije i dokumentacija — Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2013)
2. HRN ISO 11620:2014 Informacije i dokumentacija — Pokazatelji učinka knjižnice (ISO 11620:2014)
3. IFLA ‒ Manifest o knjižničnoj statistici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012). Dostupno na:
http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/334/329

 

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica

Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.2 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj