Modul XI: Webinari

XI.13. Osnove preventivne zaštite knjižnične građe

Namjena:
Webinar je namijenjen knjižničarima iz svih vrsta knjižnica.

Ishodi učenja:
Nakon webinara polaznici će moći: definirati osnovne pojmove vezane uz zaštitu knjižnične građe, opisati i analizirati svojstva materijala od kojih se sastoji knjižnična građa, prepoznati i opisati uzroke propadanja građe, predvidjeti moguće posljedice izlaganja građe pojedinim ugrozama, razlikovati osnovne tehnike i metode zaštite, definirati pojam preventivne zaštite, procijeniti važnost provođenja metoda preventivne zaštite, usporediti i preporučiti optimalne metode zaštite u određenim okolnostima, prepoznati i opisati osnovne koncepte upravljanja zaštitom.

Sadržaj:
Zaštita knjižnične građe jedan je od osnovnih zadataka knjižnice, a predstavlja skup mjera kojima se pokušava usporiti propadanje pojedinačnih objekata, ali i cijelih zbirki. Svaki djelatnik odgovoran za očuvanje pisane baštine treba biti upoznat s različitim uzrocima propadanja knjižnične građe, kao i metodama kojima se ono pokušava zaustaviti.

Neodgovarajući okolišni uvjeti, neprikladni uvjeti pohrane i izlaganja, kao i nemarno rukovanje građom, mogu nanijeti trajnu i značajnu štetu, zbog čega oštećeni, oslabljeni ili polomljeni objekti postaju još podložniji novim oštećenjima.

Ako mjere preventivne zaštite nisu adekvatno implementirane, interventni (konzervatorsko-restauratorski) tretman nemoguće je izbjeći. Najčešće skup i dugotrajan, interventni tretman ne može u potpunosti ukloniti nastalu štetu. Iz ovog razloga preventivna zaštita predstavlja najcjelovitije, ali i značajno povoljnije rješenje, s obzirom na to da obuhvaća cjelokupnu zbirku, a ne samo pojedinačne objekte.

Webinar će se baviti načelima i metodologijom preventivne zaštite građe te njenom ulogom u kontekstu očuvanja kulturne baštine. Sadržaj će biti podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu bit će navedena i opisana svojstva materijala od kojih se sastoji knjižnična građa te posljedice njena izlaganja pojedinim faktorima rizika. U drugom će se dijelu raspraviti postupci i metode kojima je moguće produljiti vijek trajanja pisane građe, ali i umanjiti, zaustaviti i ukloniti različite rizike te posljedično, potrebu za interventnim tretmanom.

Kompetencijska matrica: D.2., G.6.

Odabrana literatura:

  1. IFLA PRINCIPLES FOR THE CARE AND HANDLING OF LIBRARY MATERIAL, Paris: IFLA PAC, Washington DR: CLIR, 1998. https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-en.pdf
  2. Resource: The Council for museums, Security in museums, archives and libraries: a practical guide. Resource 2003. https://326gtd123dbk1xdkdm489u1q-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/11/Security-in-Museums-Archives-and-Libraries-A-Practical-Guide.pdf
  3. V. A. Iyishu, W. O. Nkanu, and F. O. Ogar, “PRESERVATION AND CONSERVATION OF LIBRARY MATERIALS IN THE DIGITAL AGE. Information Impact, 2013.”
  4. Preservation and conservation of library and  archival  documents:  a  Unesco/IFLA/ICA  enquiry  into the  current  state of the world’s patrimony, General  Information  Programme  and  UNISIST  UNESCO  PGI-87/WS/15 REV Paris,  1987. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000075641
  5. Osunride A.A. and Adetunla, “PRESERVATION AND CONSERVATION OF LIBRARY MATERIALS IN UNIVERSITY LIBRARIES IN SOUTH-WEST, NIGERIA,” Int. J. Libr. Inf. Sci. Stud., vol. 3, no. 3, pp. 8–19, 2017.

 

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Gabriela Aleksić, dipl. ing. grafičke tehnologije

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na webinar