Modul XI: Webinari

XI.19. Revizija i otpis u knjižnicama koje se koriste knjižničnim programom Zaki

Upute za prijavu na webinar

Namjena:
Webinar je namijenjen svim knjižničarima koji rade u knjižničnom programu ZaKi.

Ishodi učenja:
Polaznici će nakon predavanja i razgovora razjasniti eventualne nedoumice te dobiti odgovore na pitanja vezana uz provođenje revizije i/ili otpisa. Polaznici će moći provesti reviziju i/ili otpis u skladu s propisanim podzakonskim aktima, tj. pravilnicima i standardu.

Sadržaj:
U prvom dijelu webinara definirat će se pojmovi vezani uz postupak revizije i otpisa, navesti i pojasniti podzakonski akti te svrha revizije i otpisa. U drugom dijelu opisat će se tijek i koraci provođenja revizije/otpisa u knjižničnom programu ZaKi.

Kompetencijska matrica: B.1., D.3., G.2., G.3.

Odabrana literatura:

  1. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
  2. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN/ 52/05)
  3. Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01)
zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Maja Bodiš, viša knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-11:30

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na webinar