Modul XI: Webinari

XI.20. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica - 2. dio

Webinar je namijenjen polaznicima iz narodnih knjižnica.

Upute i poveznica za pristup webinaru

 

Namjena:
Webinar je namijenjen voditeljima županijskih matičnih službi, ravnateljima knjižnica te polaznicima koji u okviru svojih knjižnica imaju ili žele uvesti usluge pokretnih knjižnica – bibliobusa, kao i svim knjižničarima i drugim djelatnicima (npr. vozačima) koji će se zapošljavati u službama pokretnih knjižnica, ili već rade u takvoj službi, odnosno imaju afiniteta za rad u pokretnim knjižnicama pa o tome žele steći dodatna znanja i kompetencije.

Polaznici, ovisno o njihovim potrebama, mogu prisustvovati na oba webinara ili na samo jednom od njih.

Ishodi učenja:
Polaznici će sudjelovanjem u webinarima steći znanja i kompetencije vezane za organizaciju rada i specifičnosti pokretnih knjižnica i specijalnih vozila – bibliobusa, znati uvesti nove usluge i sadržaje rada u pokretnim knjižnicama, moći primijeniti u praksi pozitivna iskustva iz drugih knjižnica radi unapređenja vlastitog rada, upoznati trendove i suvremena kretanja u domaćem i europskom pokretnom knjižničarstvu.

Sadržaj:
Kroz izlaganje i primjere dobre prakse te uz uporabu konkretnih podataka iz vlastitog iskustva, knjižničarima koji planiraju osnovati službu pokretne knjižnice izložit će se osnovne informacije potrebne za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnične usluge te nabave vozila za pokretnu knjižnicu – bibliobusa. Također će se predstaviti trendovi  te mogući načini djelovanja i pružanja knjižničnih usluga putem suvremenih pokretnih knjižnica.

1. dio: Osnivanje nove službe pokretne knjižnice
Polaznici će usvojiti znanja potrebna za osmišljavanje i izradu projekta uvođenja usluge pokretne knjižnici, koji će uključivati:

 • identifikaciju potreba za uslugama pokretnih knjižnica na području županije, grada ili pojedinih općina
 • izradu nacrta mreže potencijalnih stajališta pokretne knjižnice
 • odabir vrste i tipa vozila za obavljanje pokretnih knjižničnih usluga, ovisno o vrsti terena i veličini mreže stajališta
 • financiranje – vrste troškova „hladnog pogona“ pokretne knjižnice – financijska konstrukcija, ugovori s korisnicima, sporazumi o financiranju
 • aktivnosti u uvođenju pokretne knjižnične usluge:
  • Kontakti, informiranje i edukacija budućih korisnika o novoj usluzi, njenom sadržaju, ciljevima, namjeni
  • Zapošljavanje i edukacija odgovarajućeg osoblja
  • Promidžba usluge – među korisnicima i u javnosti – PR itd.
 • upravljanje novom uslugom, održivost i višegodišnje planiranje razvoja djelatnosti.

2. dio: Izgradnja i nabava vozila – bibliobusa i usluge
Polaznici će usvojiti znanja potrebna za osmišljavanje i provođenje nabave vozila za pokretnu knjižnicu – bibliobusa, u skladu s knjižničnim uslugama koje se putem konkretne pokretne knjižnice žele pružati korisnicima. Sadržaj uključuje:

 • izradu nacrta programa rada buduće pokretne knjižnice – popis i opis knjižničnih usluga koje će pružati pokretna knjižnica, kao i građe i opreme potrebne za tu svrhu (potrebno predvidjeti i uvažiti vrste, skupine i broj korisnika, broj stajališta, trajanje stajanja na stajalištima i sl.)
 • izradu skice/nacrta opreme bibliobusa i unutrašnjeg izgleda vozila u skladu sa zacrtanim programom rada putujuće knjižnice (police, sjedeća mjesta, oprema itd.)
 • popis/nacrt tehničkih performansi potrebnih za vozilo pokretne knjižnice (instalacije, grijanje, hlađenje, osvjetljenje, električna energija, pogonsko gorivo) – u skladu s propisima za vozila i smjernicama za pokretne knjižnice
 • izradu specifikacije za nabavu vozila i prikupljanje informacija o dobavljačima
 • izgradnju i opremanje vozila, dizajn vanjskog izgleda
 • rad i održavanje vozila, rok trajanja.

Svaki webinar trajat će 120 minuta.

Kompetencijska matrica: C.1., F.1., F.2., F.5., G.1.

 

zakazano
XI.20. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica - 1. dio

Informacije o tečaju

Predavač:
Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica
Ljiljana Vugrinec, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-12:00

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.2 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na webinar