Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike

II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike

"Image courtesy of KROMKRATHOG / FreeDigitalPhotos.net".

Radionica „Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike“ namijenjena je osobama koje sudjeluju i kreiraju rad s darovitim učenicima. U radionici će sudionici trenirati s alatima za uočavanje darovitosti te poticanje produktivnosti za postizanje natprosječnih rezultata.

Sadržaj: Radionica „Uloga školske knjižnice u  programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike“  namijenjena je osobama koje sudjeluju i kreiraju rad s darovitim učenicima. U  radionici će sudionici trenirati s alatima za uočavanje darovitosti  te  poticanje produktivnosti za postizanje natprosječnih rezultata. Pri tome će se upoznati s zakonskim i podzakonskim aktima te ostalom literaturom koja govori o darovitim učenicima, kao i ulogom školskog knjižničara u cjelokupnom procesu.

Namjena: Knjižničarima, stručnim suradnicima u školama i učiteljima.

Ishodi učenja: Budući da su razredni odjeli sastavljeni od učenika različitih sposobnosti, rad s darovitom djecom mogao bi se odvijati u knjižnici  i grupno i individualno. Za uspješan rad s darovitim učenicima potreban je suradnja roditelja, škole i stručnog tima. Na kraju radionice polaznici bi trebali dobiti upute kako organizirati rad s darovitim učenicima te kako kreirati knjižničnu zbirku za darovitu djecu unutar fonda knjižnice u kojoj radi.
Odabrana literatura:1. Agencija za odgoj i obrazovanje. Stručni skup Strategije u identifikaciji darovitih učenika. 2010-03-05. Dostupno na http://www.skole.hr
2. Čudina-Obradović, Mira. Nadarenost razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga, 1991. Str. 71.
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10)
4. Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2010.
5. Nastavni plan i program za osnovnu školu  (Narodne novine, broj 102/06)
6. SLAVIČEK, M. Radionica za kreativno mišljenje – prikaz rada s darovitim učenicima.
U: Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G., Sušanj, Z. (ur.) Ljudski potencijali kroz životni vijek. Knjiga sažetaka 14.god.konf.hrvatskih psihologa, Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Šibenik, str. 64, Šibenik/Vodice.
7. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12)

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • u pripremi

 

    • u pripremi
    • 250 kn (200,00 kn + PDV)

 

 

 

 

Predavači/ce:

Mira Zovko, prof., viša stručna savjetnica
Željka Butorac, prof., logopedinja
Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica
 

Kompetencijska matrica: C.2.1. ,  G.1. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati načine uočavanja darovitosti te metode poticanja darovitih učenika.