Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta

VI.4. Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta

binary-797203_1280

Da bi oblikovanje mrežnih mjesta knjižnica bilo uspješno i da bi korisnici dobili kvalitetan izvor informacija o knjižnici, potrebno je primijeniti brojna znanja o organizaciji informacija u elektroničkoj okolini te načela oblikovanja sučelja prema elektroničkim informacijskim izvorima. Za postizanje uspjeha u oblikovanju kvalitetnih mrežnih mjesta knjižnica potrebno je primijeniti koncept uporabljivosti.

Sadržaj: Izgradnja elektroničkih izvora informacija knjižnica na Internetu dio je svakodnevnog posla knjižničara. Pritom je najčešće riječ o izgradnji ili oblikovanju Web mjesta (eng. Web site) knjižnice koje sadrži osnovne informacije o knjižnici, njezinom fondu i uslugama. Da bi oblikovanje Web mjesta knjižnica bilo uspješno i da bi korisnici dobili kvalitetan izvor informacija o knjižnici, potrebno je primijeniti brojna znanja o organizaciji informacija u elektroničkoj okolini te načela oblikovanja sučelja prema elektroničkim informacijskim izvorima. Za postizanje uspjeha u oblikovanju kvalitetnih Web mjesta knjižnica potrebno je primijeniti koncept uporabljivosti. Općenito, uporabljivost se odnosi se na djelotvornost, efikasnost i zadovoljstvo kojim korisnici ostvaruju pojedine ciljeve u nekoj okolini. U svijetu knjižnica, uporabljivost se odnosi na učinkovit pristup informacijama (Chowdhury). Općenito, uporabljivost možemo shvatiti i kao kvalitativni atribut kojim se utvrđuje lakoća korištenja korisničkog sučelja (prema informacijskom izvoru) (Nielsen). Zbog toga se uporabljivost smatra osobito važnom kod pitanja dizajna kvalitetnih Web sučelja, a taj pojam postao je i osobito važnim u području grafičkog dizajna. Rezultat primjene metoda kojima se provjerava stupanj primjene uporabljivosti na Web mjesta knjižnica, trebao bi za rezultat imati ne samo kvalitetnije Web sučelje knjižnice, nego i bolje elektroničke usluge dostupne putem Interneta. Polaznici će biti upoznati s načelima oblikovanja kvalitetnih Web mjesta uključujući i nove trendove poput responzivnog dizajna te se upoznati s najčešćim pogreškama pri oblikovanju Web mjesta.
Ishodi učenja: Sudionici će slušanjem predavanja usvojiti nova znanja vezana uz načela oblikovanja mrežnih mjesta koja će moći praktično primijeniti u praksi.
Odabrana literatura:
1.Mobile UX Trends For 2017. https://usabilitygeek.com/mobile-ux-trends-2017/ (28.9.2017).
2. 42 great usability-testing tools and resources for 2017. https://conversion-rate-experts.com/usability-testing-tools/ (28.9.2017.)
3. HTML Responsive Web Design. http://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp (4.3.2016.)
4. Responsive Web design: What it is and how to use it. https://www.smashingmagazine.com/2011/01/guidelines-for-responsive-web-design/ (4.3.2016.)
5. Chowdhury, Sudatta; Landoni, Monica; and Gibb, Forbes. Usability and impact of digital libraries: a review. // Online Information Review (2006), 6; 656-680

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • u pripremi
  • u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)

 

  • Potvrda dolaska

 

Predavač:

Prof. dr. sc. Radovan Vrana

 

Kompetencijska matrica: A.3. ,  B.2. ,  C.1.3. ,  D.1.3. ,  D.3.3. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi analizu oblikovanja mrežnih mjesta.