Upravljanje kvalitetom za knjižničare

V.10. Upravljanje kvalitetom za knjižničare

"Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net".

Tečaj pruža odgovore kako upravljanje kvalitetom izgleda u praksi, kako izbjeći zamke koje se javljaju pri organizaciji takvog sustava. Nakon objave novog izdanja i velikih promjena norme ISO 9001:2015, radionica je namijenjena i knjižničarima koji se prvi put sreću s teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja kvalitetom, ali posebno i onima koji su već uključeni u taj sustav.

Sadržaj: Knjižničari se upoznaju s teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja kvalitetom. Izmjene norme u izdanju 2015. posebno su važne jer označavaju strateške pomake u gledanju na sustav upravljanja kvalitetom i donose nove zadatke za osobe uključene u provođenje kvalitete u organizaciji. Sustav upravljanja kvalitetom je i dalje alat za sustavno otkrivanje, otklanjanje i sprečavanje grešaka te za neprestano poboljšavanje radnih procesa i njihovih rezultata, ali će se ubuduće morati voditi računa, između ostaloga, i o vođenju, rizicima za procese i iskorištavanju prilika. Radionica daje odgovore zašto pojedini oblici uvođenja kvalitete u knjižnice nisu isto što i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, kako taj sustav izgleda u praksi, kako izbjeći zamke koje se javljaju kod organiziranja takvog sustava, koja je uloga zaposlenika i kakve su njihove zadaće kod uvođenja i održavanja takvog sustava, na koje se koristi od upravljanja kvalitetom može praktično računati te što učiniti kako bi se one najbolje iskoristile. Radionica se u prezentaciji sadržaja prilagođava potrebama polaznika – ovisno da li dolaze iz knjižica s uvedenim sustavom kvalitete ili ne, da li su iz velike ili male knjižnice, iz narodnih, školskih ili drugih vrsta knjižnica, itd.
Namjena: Knjižničarima iz svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje opće razumijevanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu s donesenim izmjenama norme ISO 9001, kao i načelna osposobljenost za vođenje poslova upravljanja kvalitetom u knjižnicama.
Odabrana literatura:
1. Petr Balog, K.; Dragija Ivanović, M.; Feldvari, K. (2010) Percepcija kvalitete ‘iznutra’ : razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima visokoškolskih knjižnica. U: Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3/4(2010), 1-24.
2. Knez, J.; Budiselić, G. (2006) Sigurnost informacija po normi ISO/IEC 27001 u postojećim sustavima upravljanja. U: 7. Hrvatska konferencija o kvaliteti – Baška 2006. – zbornik radova. Hrvatsko društvo za kvalitetu, Zagreb. (URL: http://www.kvaliteta.net/informacije/radovi/Knez_J_rad.pdf , pristupano 4.1.2013.)
3. Turjak, D. (2009) Certifikat kvalitete ISO 9001 u mariborskoj knjižnici,. U: Drugi okrugli stol “Knjižnice i suvremeni menadžment ” : Upravljanje kvalitetom u knjižnicama (URL: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/583 , pristupano 13.1.2014.)
4. Maglić, L.; Vuleta, S.; Samardžić, I. (2011) Sustav upravljanja kvalitetom u gradskoj knjižnici. U: 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”KVALITET 2011”, Neum, BiH, 1-4 juni 2011., str. 1047- 1052.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka
    • 21.06.2017. 09:30-14:30
    • besplatno, u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka

 

Predavač:

Mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: E.4. , G.1. , G.3. , G.4. , G.5.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati kako bi primijenili sustav upravljanja kvalitetom na svom radnom mjestu ako on još nije uveden, odnosno kako bi poboljšali radne procese ako je sustav već implementiran te tako unaprijedili poslovanje.