Upravljanje tiskanom baštinom. Programi preventivne zaštite baštinskih zbirki

II.6. Upravljanje tiskanom baštinom. Programi preventivne zaštite baštinskih zbirki

Predavanje „Zaštita prava autora i korisnika“ daje uvid u važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka. Ta znanja omogućuju knjižničarima da neometano i sa sigurnošću da ne krše spomenuta prava izvršavaju svakodnevne zadaće u manipulaciji informacijama.

Sadržaj: Zakonodavstvo u području zaštite i očuvanja tiskane baštine, upravljačka struktura: definiranje suradnje nadležnih ustanova; upravljačka praksa; postupci preventivne zaštite; odabir zbirki; izrada dokumentacije i prijava programa preventivne zaštite za dodjelu financijskih sredstava (Ministarstvo kulture, županijske i gradske vlasti); javno zagovaranje zaštite baštinskih zbirki.
Namjena: Knjižničarima, vlasnicima baštinskih zbirki i voditeljima matičnih službi.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da usvoje znanja potrebna za organiziranje i provođenje programa preventivne zaštite te ih, osobito voditelji matičnih službi, prenositi vlasnicima/imateljima i knjižničarima zaduženim za skrb o baštinskim zbirkama u području svoje nadležnosti.
Odabrana literatura: 1. Zakon o knjižnicama (1997.).
Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/1616.htm
– Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (2001.).
Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0715.htm
– Pravilnik o zaštiti knjižnične građe. // Narodne novine 52(2005).2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (2009.).
Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
– Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (2001.,2008.).
Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0652.htm;
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/337565.html

3. Katić, Tinka. Zaštita i očuvanje pisane baštine u AKM-ustanovama. // 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Mirna Willer. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008.

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

 

 

 • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavačica:

Dr. sc. Tinka Katić

 

Kompetencijska matrica: D. TEHNOLOŠKA ZNANJA ,  E. TEMELJI STRUKE ,  F. POSLOVNE VJEŠTINE
Metode poučavanja: predavanje, vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izdvojiti ključne elemente u procesu organizacije i provođenja programa preventivne zaštite.