Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

II.19. Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

Tečaj je namijenjen stručnom osoblju narodnih knjižnica u pogledu uspostavljanja, odnosno ojačavanja suradnje s lokalnim kaznionicama. Polaznici će se upoznati s uspješno uspostavljenim međuinstitucionalnim modelom suradnje i resocijalizacijskim programom za odrasle zatvorenike utemeljenim na terapiji čitanjem te će razmatrati važnost knjižničarske uloge u tom kontekstu…

Sadržaj: Polaznici će se uvodno upoznati s uspješno uspostavljenim međuinstitucionalnim modelom suradnje i resocijalizacijskim programom za odrasle zatvorenike utemeljenim na terapiji čitanjem. Kroz diskusiju će se razmatrati važnost i redefiniranje uloge knjižničara u navedenom kontekstu. Radionice su namijenjene promišljanju i dizajniranju usluga i programa za razvijanje i jačanje čitalačkih navika zatvorenika i afirmiranju novih sustava vrijednosti, uz korištenje postojećih ljudskih i materijalnih resursa. Predviđene metode individualnog i grupnog rada su iskustveno učenje, oluja mozgova (brainstorming), učenje kroz praksu (learning-by-doing) i dr.
Namjena: Tečaj je namijenjen stručnom osoblju narodnih knjižnica (koje žele uspostaviti ili ojačati suradnju s lokalnim kaznionicama). Knjižničari posjeduju potrebna stručna znanja, no s obzirom na specifičnost teme, entuzijazam i osobna motivacija polaznika su vrlo važni.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja, polaznici će usvojiti znanje o:
– važnosti uloge čitanja, knjižničnih usluga i programa za zatvorenike u kontekstu njihove resocijalizacije,
– primjerima dobre prakse u jačanju kulturoloških i estetičkih iskustava zatvorenika u cilju razvijanja empatije i senzibiliteta.
Nakon uspješnog završetka tečaja, polaznici će biti u mogućnosti:
– analizirati postojeće stanje na području suradnje s kaznenim tijelima,
– predložiti i inicirati modalitete suradnje u svrhu uspostave/jačanja knjižničnih usluga za zatvorenike u svojoj sredini,
– angažirati postojeće resurse narodnih knjižnica,
– pružiti logističku podršku u jačanju uloge i kompetencija zatvorske knjižnice.
Odabrana literatura: 1. Bagarić, Ž. Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. ISBN 978-953-175-499-6.
2. Peschers, G. (2011). Books Open Worlds for People Behind Bars: Library Services in Prison as Exemplified by the Münster Prison Library, Germany’s “Library of the Year 2007”// Library Trends, Vol. 59, No. 3.
3. Zybert, E. B. (2011). Prison libraries in Poland: Partners in rehabilitation.//Culture and education trends, 59, 3, Winter 2011, pp. 409-426.
4. De Villa, Sandra. Zatvorske knjižnice u Republici Hrvatskoj. Rešetari : KLD Rešetari;
Nova Gradiška : Arca, 2011.
5. Lehmann, Vibeke; Locke, Joanne. Smjernice za knjižnične usluge za zatvorenike.1. hrv. izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • u pripremi
    • 250,00 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

 

Predavačica:

doc. dr. sc. Željka Bagarić

Kompetencijska matrica: C.1. ,  C.2. ,  G.1. ,  G.3., G.6.
Metode poučavanja: Interaktivno predavanje + 2 radionice
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisivati načine i mogućnosti uspostave, odnosno jačanja suradnje s lokalnim kaznionicama.