Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada

V.4. Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada

Povećanje vidljivosti je u interesu svakog znanstvenika, ali i njihovih institucija jer se na taj način povećava njihova prepoznatljivost u svijetu znanosti te se otvaraju mogućnosti za nove suradnje, projekte i napredovanje u karijeri.

 

Sadržaj: Vidljivost znanstvenika, tj. njegovih aktivnosti, rezultata istraživanja, ekspertize i znanstvenih interesa vrlo je bitna za razvoj znanstvene karijere svakog znanstvenika. Povećanje vidljivosti je u interesu svakog znanstvenika, ali i njihovih institucija jer se na taj način povećava njihova prepoznatljivost u svijetu znanosti te se otvaraju mogućnosti za nove suradnje, projekte i napredovanje u karijeri. Masovna upotreba informacijskih tehnologija, a posebice pojava weba 2.0 omogućili su znanstvenicima lakšu i učinkovitiju diseminaciju rezultata vlastitih istraživanja, jednostavnije predstavljanje znanstvenom svijetu, ali i povezivanje s kolegama koji se bave istim ili srodnim područjem znanosti. Kada govorimo o znanstvenim publikacijama, do njih se može doći na različite načine, no često nije jednostavno razaznati koje je sve publikacije napisao određeni autor zbog problema jednoznačne identifikacije autora s istim imenima. Rješenje tog problema se nazire u upotrebi nekog od jedinstvenih identifikatora autora kao što su ORCID, ResearcherID ili matični broj znanstvenika. Drugi način identifikacije pojedinih znanstvenika i njegovih aktivnosti jest otvaranje osobnih profila na raznim servisima kao što su Google Znalac ili razne društvene mreže za znanstvenike (ResearchGate, LinkedIn i/ili Academia.edu). Svi spomenuti servisi omogućuju više ili manje detaljno definiranje znanstvenih interesa znanstvenika, osnovnih informacija o njegovom trenutnom zaposlenju i sl., ali što je još važnije, ažuriranje liste publikacija koje je znanstvenik napisao te u slučajevima društvenih mreža i pohranjivanje datoteke s cjelovitim tekstom rada u otvorenom pristupu. Na ovoj će se radionici polaznici upoznati sa spomenutim servisima, dok će u praktičnom dijelu radionice naučiti kako otvoriti i/ili ažurirati novi profil na istima te automatski i/ili ručno ažurirati listu publikacija koje je vlasnik profila objavio.
Namjena: knjižničarima i informacijskim stručnjacima visokoškolskih i specijalnih knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku ove radionice polaznici će biti upoznati s važnošću i karakteristikama jedinstvenih identifikatora autora i javnih profila znanstvenika. Kroz praktičan rad će naučiti otvoriti i ažurirati profile osoba na pojedinih društvenim mrežama i sustavima za jedinstvenu identifikaciju autora.

Odabrana literatura:
1. Haak, L.L.; Fenner, M.; Paglione, L.; Pentz, E.; Ratner, H. ORCID: a system to uniquely identify researchers. // Learned publishing. 25(2012), 4, 259–264. doi:10.1087/20120404
2. Konjević, S. Društvene mreže namijenjene znanstvenicima s osvrtom na ResearchGate. // Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa Hrvatske. 62(2013) , 5-6; 183-184. URL: http://fulir.irb.hr/550/ (30.11.2016.)
3. Macan, B. Repozitoriji u otvorenom pristupu: interoperabilnost kao jedini put. // Slobodan pristup informacijama : 13. i 14. okrugli stol : zbornik radova / Grašić-Kvesić, Tea ; Hebrang Grgić, Ivana (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. 56-71.
URL: http://fulir.irb.hr/1687/ (30.11.2016.)

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 11.05.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

Predavač:

dr. sc. Bojan Macan,viši knjižničar

Kompetencijska matricaC.1. ,  D.3. ,  G.2., G.3.
Metode poučavanja: izravno poučavanje i poučavanje vođenim otkrivanjem i učenjem.
Mjerenje postignuća: Polaznici će otvoriti i ažurirati profile i popis publikacija određenih autora na društvenim mrežama te sustavima za jedinstvenu identifikaciju autora.