Otvorena znanost i uloga knjižnica

VI.10. Otvorena znanost i uloga knjižnica

Polaznici će se upoznati s trendovima otvorenosti te steći znanja potrebna za osiguravanje potrebne podrške korisnicima – nastavnicima i istraživačima u tijeku istraživanja, prilikom odabira časopisa za objavljivanje i prilikom pohrane njihovih radova i podataka u različite repozitorije.

 

 

 

Sadržaj: Globalna umreženost stavila nam je na raspolaganje mnoštvo informacija koje su drugi podijelili s nama i omogućila nam dijeljenje vlastitih razmišljanja, događaja, uradaka i materijala (fotografija, videa, glazbe i sl.) Svakodnevno na Facebooku i Twitteru objavljujemo sličice iz vlastitog života ili dijelimo tuđe “postove” koji su u skladu s našim interesima i stilom života. Dijeljenje je postalo naša svakodevnica. No, kada se radi o stručnim i znanstvenim informacijama ili nastavnim materijalima, nailazimo na zid koji su podigli izdavači, akademske i istraživačke ustanove ili pojedinci, te nerijetko ostanemo uskraćeni za potrebnu informaciju ili nam je ona dostupna u obliku u kojem je ne možemo koristiti.
Kvalitetna znanstvena komunikacija ključna je za učinkovitost znanstvenih istraživanja i napredak društva, a bez obzira na različitost definicija, uvijek ima jedan zajednički nazivnik – dijeljenje. Dijeljenje ideja, metodologija, istraživačkih rezultata, informacija i znanja, donedavno se provodilo tek neformalnim kanalima znanstvene komunikacije. Zadnjih su godina inicijative otvorenosti sve glasnije, posebice u Europskoj uniji gdje se zemlje članice sustavno potiču na prihvaćanje politika otvorenosti. Više europskih zemalja prihvatilo je ove incijative i donijelo nacionalne strategije otvorenog pristupa i otvorene znanosti.
Otvorena znanost ne odnosi se samo mogućnost čitanja znanstvenog rada u otvorenom pristupu, već na sve što online kultura umreženog svijeta podrazumijeva, a što akademska kultura tek treba prihvatiti. Otvorena znanost uključuje otvoreni pristup publikacijama i istraživačkim podacima, ali i redefinira cijeli proces znanstvene komunikacije, potiče otvoreni dijalog, otvoreni recenzijski postupak, otvorene formate i alate, otvorene standarde i otvorenu prosudbu. Zamislite svijet u kojem je sve što su ljudi otkrili organizirano i lagano dostupno svima, besplatno! To je cilj inicijativa otvorene znanosti.
Namjena: knjižničarima u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama.
Ishodi učenja: Na ovom tečaju polaznici će usvojiti znanja potrebna za poticanje trendova otvorenosti u ustanovi/knjižnici, osiguravanje potrebne podrške korisnicima – nastavnicima i istraživačima u tijeku istraživanja, prilikom odabira časopisa za objavljivanje i prilikom pohrane njihovih radova i podataka u različite repozitorije, prepoznavanje promjena koje se zbivaju u znanstvenoj publicistici te upoznavanja s nizom besplatnih izvora informacija i publikacija, alata i usluga koje mogu unaprijediti poslovanje knjižnice.

Odabrana literatura:1. Boulton, G., Campbell, P., Collins, B., Elias, P., Hall, W., Laurie, G., … & Walport, M. (2012). Science as an open enterprise. The Royal Society.
2. Hebrang Grgić, Ivana. Citatna prednost znanstvenih radova objavljenih u otvorenom pristupu // Informacijska tehnologija u obrazovanju : znanstvena monografija / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 155-169.
3. Petrak, Jelka. Otvoreni pristup: put k znanju kao javnom dobru // Slobodan pristup informacijama: 13. i 14. okrugli stol / Grašić Kvesić, Tea ; Hebrang Grgić, Ivana (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. 43-55
4. Macan, Bojan. Repozitoriji u otvorenom pristupu: interoperabilnost kao jedini put // Slobodan pristup informacijama : 13. i 14. okrugli stol : zbornik radova / Grašić-Kvesić, Tea ; Hebrang Grgić, Ivana (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. 56-71
5. Stojanovski, Jadranka. Open Access Infrastructure for Research in Croatia // Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage / Pavlov, Radoslav ; Stanchev, Peter (ur.). Sofija, Bugarska : Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 26.03.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

Predavačica:

dr. sc. Jadranka Stojanovski, docentica

Kompetencijska matricaC.1. ,  D.1., D.3., G.2., G.3.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će pretražiti besplatne izvore informacija te opisati proces pohranjivanja određenog dokumenta u repozitorij.