Zaštita prava autora i korisnika

I.2. Zaštita prava autora i korisnika

Image courtesy of [contributor name] / FreeDigitalPhotos.net

Predavanje „Zaštita prava autora i korisnika“ daje uvid u važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka. Cilj je tečaja omogućiti knjižničarima da slobodno postupaju s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu, pri posudbi i pružanju informacija, pretraživanju, katalogiziranju, dostavi dokumenata, izradi mrežnih stranica, zaštiti građe, digitalizaciji zbirki i objavljivanju jedinica građe iz vlastitog fonda, a da pritom ne povrijede važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka.

Sadržaj: Cilj je tečaja omogućiti knjižničarima da slobodno postupaju s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu, pri posudbi i pružanju informacija, pretraživanju, katalogiziranju, dostavi dokumenata, izradi mrežnih stranica, zaštiti građe, digitalizaciji zbirki i objavljivanju jedinica građe iz vlastitog fonda, a da pritom ne povrijede važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica, posebice onima na voditeljskim položajima.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će moći identificirati zaštićeno autorsko djelo i znati kada i za koje službe, usluge i postupke u poslovanju knjižnice treba tražiti dopuštenje od nositelja prava te kako to treba učiniti.
Odabrana literatura:
1. Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107
2. Horvat, A.; Živković, D. Copyright issues related to the digitization of cultural heritage in Croatia. // Second International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, September 22-24, 2010, Ankara. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/9020/
3. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
4. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupni i na: https://core.ac.uk/download/pdf/11890907.pdf
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine 167(2003), 97(2007), 80 (2011), 125(2011), 141(2013), 127(2014), 62(2017).
6. Živković, D. Elektronička knjiga – neka autorskopravna pitanja. // Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 153-167.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • 09.03.2018. 10:00-15:00
    • 250,00 kn (200,00 + PDV)

 

Predavačica:

Izv. prof. dr. sc. Danijela Živković

 

Kompetencijska matrica: E.3.2.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe
Mjerenje postignuća: Simulirat će se mogući korisnički zahtjevi ili odluke knjižnice o pružanju određene usluge, a polaznici će opisati kako će riješiti zahtjev ili provesti odluku.