Zaštita prava autora i korisnika

I.2. Zaštita prava autora i korisnika

Image courtesy of [contributor name] / FreeDigitalPhotos.net

Predavanje „Zaštita prava autora i korisnika“ daje uvid u važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka. Cilj je tečaja omogućiti knjižničarima da slobodno postupaju s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu, pri posudbi i pružanju informacija, pretraživanju, katalogiziranju, dostavi dokumenata, izradi mrežnih stranica, zaštiti građe, digitalizaciji zbirki i objavljivanju jedinica građe iz vlastitog fonda, a da pritom ne povrijede važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka.

Sadržaj: Cilj je tečaja omogućiti knjižničarima da slobodno postupaju s tiskanom i digitalnom građom u svakodnevnom radu, pri posudbi i pružanju informacija, pretraživanju, katalogiziranju, dostavi dokumenata, izradi mrežnih stranica, zaštiti građe, digitalizaciji zbirki i objavljivanju jedinica građe iz vlastitog fonda, a da pritom ne povrijede važeće zakonske propise o autorskom pravu i srodnim pravima te propise o zaštiti osobnih podataka.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica, posebice onima na voditeljskim položajima.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će moći identificirati zaštićeno autorsko djelo i znati kada i za koje službe, usluge i postupke u poslovanju knjižnice treba tražiti dopuštenje od nositelja prava te kako to treba učiniti.
Odabrana literatura:
1. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
2. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine 167(2003).

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU

 

    • 27. 05. 2015 – 10:00-15:00
    • 250,00 kn (200,00 + PDV)

 

Predavačica:

Izv. prof. dr. sc. Danijela Živković

 

Kompetencijska matrica: E.3.2.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe
Mjerenje postignuća: Simulirat će se mogući korisnički zahtjevi ili odluke knjižnice o pružanju određene usluge, a polaznici će opisati kako će riješiti zahtjev ili provesti odluku.