Zbirni opis knjižnične građe

IV.15. Zbirni opis knjižnične građe

Glavna načela i svrha izrade zbirnog opisa

Sadržaj: Svrha izrade zbirnoga opisa. Identifikacija građe koja se zbirno opisuje. Definicija zbirnoga opisa. Glavna načela zbirnoga opisa. Obvezni elementi podataka zbirnoga opisa. Načela oblikovanja stvarnoga naslova. Sadržajna katalogizacija.
Namjena: Knjižničarima koji se bave organizacijom zbirki i katalogizacijom. Potrebno je predznanje iz katalogizacije.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti opće znanje iz područja bibliografskog opisa arhivske građe u knjižnicama, po odslušanom tečaju bit će u mogućnosti identificirati i organizirati građu namijenjenu zbirnom opisu i primijeniti stečena znanja na radnom mjestu.
Odabrana literatura: 1. Buzina, Tanja. Zbirni opis sitnog tiska // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 4(2013), 227-246.
2. ISAD(G) : opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001.
3. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
4. Kalčić, Dunja. Zbirni zapisi // Knjižničarske novice 7,12(1997). [prilog]
5. Poirot, Albert. Les archives dans les bibliothèques : logiques de service ou accidents de parcours? // Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n. 2(2001), str. 4-14. Dostupno na: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-02-0004-001. ISSN 1292-8399.
6. Rojnić, Matko. O knjigama i drugoj tiskanoj građi u nacionalnim bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 19,1/4(1973), str. 53-68.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • 24.03.2017. 10:00-14:00
    • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: A.1. ,  A.2. ,  A.3. ,  B.1. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanja i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će primijeniti načela zbirnog opisa kako bi identificirali, opisali i organizirali određene vrste građe.